มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงาน Insight SDU TCAS 64

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 95 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย คณะวิทยาการจัดการ จัดงาน Insight SDU TCAS 64 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบตีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษหัวข้อแนวทางการรับสมัครผ่านระบบ TCAS 64 โดย คุณจิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การออกบูธแนะนำหลักสูตร/สาขาวิชา โดยคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา และนิทรรศการจากส่วนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ สำนักกิจการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโพล ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไชท์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพและกองประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ข้อมูลคำปรึกษาการเข้าศึกษา เพื่อวางแผนอนาคตการศึกษาต่อในทุกคณะ/โรงเรียน และพิเศษสุดสำหรับน้องๆนักเรียนที่ตัดสินใจเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถสมัครเรียนรอบที่ 1 Portfolio และรอบที่ 2 Quota ที่กำลังเปิดรับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในงาน

นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากรุ่นพี่นักศึกษาวง LCC Band พร้อมทั้งกิจกรรมบันเทิงบนเวที สนุกกับเกมต่างๆ ของรางวัลมากมาย พร้อมความอบอุ่นจากการต้อนรับจากพวกเราชาวสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.