สมาคมประกันชีวิตไทยและสภาธุรกิจประกันภัยไทยร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ครบรอบ 53 ปี  

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 57 ครั้ง

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และ นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 53 ปี ของการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย