nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” รมว.ยธ. มอบนโยบายการปฏิบัติงาน DSI

ถูกเปิดอ่าน 131 ครั้ง

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจและผลการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

tpw