nulled wordpress themes wordpress nulled themes

วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบ 78 ปี

ถูกเปิดอ่าน 74 ครั้ง

พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อร่วมสนับสนุน “กองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางบก” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 78 ปี โดยได้รับเกียรติจาก กมล บูรณพงศ์ ธานี สืบฤกษ์ และจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ

tpw