nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันภัยประมง จ.สงขลา

ถูกเปิดอ่าน 78 ครั้ง

กี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร และ กัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การประกันภัยประมงให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านนาทับ-สะกอม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชุมชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมง ในโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ประจำปี 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ มัสยิดบ้านคลองข่า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้

tpw