nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“ดร.ประกาสิต เลิศมุกดา” ปรับเพื่อโต พลิกเกมกุมหัวใจผู้บริโภค

ถูกเปิดอ่าน 366 ครั้ง

“ วันนี้เราได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเลี้ยงง่าย มีทั้งคนฝีมือดีและรักสามัคคีกัน และไม่จำเป็นต้องเสียงดัง ตัวโตเหมือนเมื่อก่อน ทำตัวเล็กๆทำงานอย่างมีความสุขสบายใจกว่า”

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คงปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องหันมาทบทวนตัวเองใหม่เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับการปรับแนวคิดวิธีการทำงานใหม่ของ “ดร.ประกาศิต เลิศมุกดา” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ที่ได้ลุกขึ้นมาพลิกเกมแข่งขันใหม่เพื่อนำพาธุรกิจขายตรงก้าวเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งสามารถสู้รบกับหลายสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างมีชั้นเชิงเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง

⏩ หลังปรับโครงสร้างบริหารใหม่เป็นอย่างไรบ้าง
หลังจากบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างบริหารใหม่ โดยได้มือดีบริหารประสบการณ์สูง CEO นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ เข้ามากุมทัพดูแลบริหาร ระบบหลังบ้าน (Back Office) กองหนุนการวางแผนงานรุกตลาดต่างๆ ผลักดันให้เกิดภาพชัดเจนการทำงานชัดเจน เป็นระบบระเบียบมีมาตรฐานมากขึ้น เพราะนพ.ประมุข เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูงบนเส้นทางธุรกิจขายตรงมาก่อนเสมือนเป็นกำลังทัพ คลังสมองที่ดีสามารถผ่อนแรงการบริหาร การจัดการระบบภายในอย่างมีขั้นตอน

Digital Marketing เครื่องมือทรงพลัง
สำหรับภาพรวม บริษัท แม็กซ์ อินเตอร์ เวลานี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าเราได้ผ่านร้อน ผ่านหนาว เรื่องราวต่างๆมากมายถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นจนชินตากับธุรกิจขายตรง เมื่อเวลาเปลี่ยน คนมักจะเปลี่ยนรวมถึงรูปแบบการตลาดต่างๆ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันโลกสมัยใหม่ซึ่งเราต้องปรับตัวให้ทัน ดังนั้นต้องมองให้ออกว่าจะต้องพลิกเกมการแข่งขันธุรกิจให้ก้าวเติบโตต่อไปได้อย่างไร วิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคืออะไร

เช่น ยุคนี้รูปแบบการทำตลาดเปลี่ยนไป จากเดิมขายตรงยึดแนวทางการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่มีการจัดประชุมหรือลงพื้นที่สร้างเครือข่ายผู้บริโภคพอมาถึงยุคนี้แนวทางเดิมยังคงมีอยู่ แต่เพิ่มเติมคือการเปิดโลกใหม่สู่รูปแบบการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้นและลงทุนน้อย นับเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงสำหรับ แม็กซ์ อินเตอร์ เวลานี้และให้ความสำคัญการตลาดออนไลน์ 70% เพราะเชื่อว่าจะสามารถเข้าถึงฐานผู้บริโภคตอนปลายได้อย่างแท้จริง
วันนี้ยอดขายส่วนใหญ่มาจากช่องทางออนไลน์ 65 – 70 เปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งที่สัมผัสได้ชัดเจน คือ ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันหากสะท้อนหันกลับมามองตัวเอง คือการทำตัวให้เล็กลงแต่เล็กแบบคับคุณภาพ ไม่ต้องยิ่งใหญ่มากเหมือนก่อนที่ต้องเหนื่อยกับหลายเหตุการณ์ การลงทุนหลายด้านบางครั้งก็ยากต่อการควบคุมดูแล แม้รับผลกำไรน้อยลงแต่นับได้ว่าคุ้มเหนื่อยค่อนข้างพึงพอใจ ไม่เครียดมาก

⏩ เป้าหมายสิ้นปีวางไว้เช่นไร
เมื่อเข้าสู่โหมดใหม่ขายตรง แม็กซ์ อินเตอร์ มีการพัฒนาตัวเองรอบด้าน หากถามถึงเป้าหมายความสำเร็จในช่วงเบื้องต้นหลังมีการปรับใหม่บริษัทคาดหวังเป้าหมายยอดขายสิ้นปี 150 -200 ล้านบาท หรือคิดเฉลี่ยยอดขายต่อเดือน 10 ล้านบาท แม้โลกเปลี่ยนก้าวสู่การตลาดดิจิทัล แต่ขึ้นชื่อว่าธุรกิจทั้งช่องทางการตลาดแบบออนไลน์-ออฟไลน์ ก็ต้องเดินไปพร้อมกัน แม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำนำสมัย แค่ไหนก็ไม่เท่ากับใจคนต้องมีการสร้างสายสัมพันธ์ มีการประชุมได้เจอหน้ากัน มีการแบ่งปันช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน จึงจะเติบโตได้อย่างมั่นคง ปัจจุบันบริษัทมีฐานสมาชิกแอคทีฟ 1,000 คน

การแก้ปัญหาสินค้าขายตัดราคา
ตลาดออนไลน์บูมที่มาของปัญหา  โดยมุมมองส่วนตัวมองว่า การคุมราคาคือ การคุมคนขายในยุคนี้องค์กรจะเติบโตหรือไม่อยู่ที่กรอบกติกาการทำงานที่ดีต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น อย่างเช่นผู้นำสมาชิกหากอัพไลน์ดีจะทำให้สายงานองค์กรดีด้วย จึงทำให้วันนี้ แม็กซ์ อินเตอร์ มีผู้นำก้าวประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รับรายได้หลักหลายแสนบาทต่อเดือน

วันนี้เราได้เมล็ดพันธุ์ดีเลี้ยงง่ายในอดีตเคยมียุคคนเก่งแต่ขาดความสามัคคี แต่ปัจจุบันมีทั้งคนฝีมือดีและรักสามัคคีกัน และไม่จำเป็นต้องเสียงดัง ตัวโตเหมือนเมื่อก่อนแต่ทำตัวเล็กๆ ขออยู่แบบสบายมีความสุขสบายใจกว่า

⏩ ภาพรวมธุรกิจขายตรงวันนี้
สำหรับภาพรวมธุรกิจขายตรง หากมองในประเด็นผู้นำหรือแม่ทีมก็เหมือนเดิมกล่าวคือ ตราบใดที่ธุรกิจขายตรงมีการแข่งกันเองก็จะเห็นภาพการโยกย้ายถ่ายเทกระโดดไปทำธุรกิจค่ายอื่นด้วยเหตุผลนานัปการ วันนี้ฐานธุรกิจขายตรงยังคงมีส่วนสำคัญแต่จะทำอย่างไรให้สามารถลงลึกสู่ฐานผู้บริโภคระดับด้านล่างได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เป้าหมายความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเอง สินค้าต้องดีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ช่องทางการตลาดตรงกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว ในอดีตอาจเห็นภาพของการสร้างคน สร้างแม่ทีม แต่วันนี้ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องตามให้ทันต้องทันสมัย สะดวก รวดเร็วเพียงแค่กดปุ่มก็สร้างกระแสการรับรู้ทางธุรกิจหรือสินค้าอย่างทั่วถึงและมากกว่าเดิมนั่นก็คือธุรกิจขายตรงผ่านระบบออนไลน์ ที่ทำให้ แม็กซ์ อินเตอร์ เติบโตจนถึงทุกวันนี้

tpw