nulled wordpress themes wordpress nulled themes

วิริยะประกันภัย รวมพลังจิตอาสา “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

ถูกเปิดอ่าน 174 ครั้ง

วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และร่วมปลูกต้นไม้กับ สุภาพร เกษร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้นำกลุ่มวิริยะจิตอาสาภาคตะวันออก กลุ่มคู่ค้า และตัวแทน/นายหน้า กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการนำกล้าไม้ลงปลูก และซ่อมแซมต้นไม้ ที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมาใช้บริการสวนสาธารณะในการออกกำลังกายทุกวัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มจิตอาสา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอบางละมุงอีก 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบเนื่องจากเมื่อปี 2561 ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปทำโครงการ ป่าในเมืองจังหวัดชลบุรี ในพื้นที่ 12 ไร่ ติดกับสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลโป่ง ซึ่งปัจุบันกล้าไม้ส่วนใหญ่เจริญเติบโต และมีกล้าไม้บางส่วนที่ตาย โค่นล้ม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดทางล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่พักผ่อนแก่ผู้มาท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

tpw