nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค” ร่วมมอบความสุขแก่คนชรา

ถูกเปิดอ่าน 335 ครั้ง

มณีนาฎ ทวีแสงศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ และ ณภัทร ทวีแสงศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค นำทีมพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ อาทิ รำดาบพุธไทยสวรรค์ รำอวยพร การออกกำลังกายจากทีมฟิตเนส เลี้ยงอาหารกลางวันและนำสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไปมอบให้แก่ ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับความเดือดร้อน ถูกทอดทิ้ง และไม่มีที่อยู่อาศัย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อยุธยา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

tpw