nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สคบ. ผนึกกำลังตำรวจ บุกทลายเเหล่งบุหรี่ไฟฟ้าทั่วกรุงฯ ยึดของกลางกว่า 12 ล้านบาท

ถูกเปิดอ่าน 134 ครั้ง

เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดและกวดขันการลักลอบจําหน่ายบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าอันตรายต่อผู้บริโภค จึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ สคบ. บูรณาการร่วมกับ สน.พลับพลาไชย ๑ และ สน.เพชรเกษม ดําเนินการสืบสวนจับกุมผู้ลักลอบจําหน่ายบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ชุดปฏิบัติการพิเศษ สคบ. นําโดย พลตํารวจตรี ญาณพงศ์ โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ สคบ. พันตํารวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ สคบ. และ ฐิตินันท์ สิงหา ผู้อํานวยการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.พลับพลาชัย 1 นํากําลังเจ้าหน้าที่กว่า 50 นาย จับกุมผู้ลักลอบจําหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย ย่านคลองถมเซ็นเตอร์ จํานวน 15 ร้าน ผู้ต้องหา 10 คน และพบของกลางจํานวนมาก อาทิ (1) บุหรี่ไฟฟ้า 566 ตัว (2) น้ํายาสําหรับเติม บุหรี่ไฟฟ้า 5,158 ขวด (3) อุปกรณ์ 1,362 (4) หัวบุหรี่ไฟฟ้า 402 หัว (5) กล่องพัสดุพร้อมส่ง รวมมูลค่าของกลางกว่า 12 ล้านบาท จึงนําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางมอบให้พนักงานสอบสวน ดําเนินคดีในฐานะเป็นผู้ขายหรือเสนอหรือชักชวนให้มีการขาย ซึ่งสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ํายาสําหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า อันเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๕๘ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และดําเนินคดีความผิด ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สคบ. เข้าตรวจจับโดยได้วางแผนการจับกุมและล่อซื้อ ทั้งจากการจําหน่ายในช่องทางปกติ และจากเว็บไซต์ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 พบบุหรี่ไฟฟ้าและลวดดัดฟัน จํานวน 3 ร้านค้า บริเวณตลาดเปิดท้ายหน้าห้างบิ๊กซีอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ยึดของกลาง จํานวน 134 รายการ
2. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๖๒ ตรวจจับบุหรี่ไฟฟ้าโดยการวางแผนล่อซื้อจากเว็บไซต์บริเวณเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ยึดของกลาง จํานวน 146 รายการ
3. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จับอุปกรณ์แฟชั่นดัดฟันโดยการล่อซื้อ จํานวน 1. ร้าน บริเวณตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี กรุงเทพฯ และได้ลงพื้นที่จับบุหรี่ไฟฟ้า ตลาดเลียบด่วนรามอินทรา กรุงเทพฯ ได้อีกจํานวนหนึ่งรวมมูลค่าของกลางกว่า 2 ล้านบาท

การดําเนินการจับกุมผู้ลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในหลายๆ ครั้งที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สคบ. ร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่ลงพื้นที่สืบสวนจับกุม ผู้กระทําความผิด ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมทั้งการลักลอบจําหน่ายสินค้าอันตรายดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือสินค้าอันตราย

tpw