nulled wordpress themes wordpress nulled themes

อาสาสมัคร เอ็ม เอส ไอ จี ลุย ‘ปลูกเลน’

ถูกเปิดอ่าน 167 ครั้ง

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานอาสาสมัคร ร่วมกับ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จัดกิจกรรม ‘ปลูกเลน’ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าชายเลน โดยเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการปลูกต้นโกงกางจำนวน 30 ไร่ หรือ 21,300 ต้นให้กับชุมชนแหลมสิงห์ ต. บางกะไชย จันทบุรี และชุมชนประแส ต. แกลง ระยอง ‘ปลูกเลน’ เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ MSIG & Biodiversity ที่ให้อาสาสมัครของเอ็ม เอส ไอ จี ในในภูมิภาคอาเซียนและฮ่องกง ร่วมใจกันสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกใบนี้

tpw