nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“ไพศาล ดั่นคุ้ม” เลขาธิการ อย. คนใหม่ ชูแนวทาง 3S ยึดศูนย์กลางประชาชน

ถูกเปิดอ่าน 193 ครั้ง

เปิดตัวหัวเรือใหญ่ “นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม” เลขาธิการ อย. คนใหม่ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ชูแนวทางขับเคลื่อนนำ อย. สู่มิติใหม่ “รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” New Thai FDA : Speed Safety Satisfaction หรือ แนวทาง 3S โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

มติ ครม. ตั้ง “นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น “เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คนใหม่” แทน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ที่โยกไปนั่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามที่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข เสนอ

โดยมีประวัติ เกิดเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2505 ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว และอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทยสภา หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 19 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 จากสถาบันพระปกเกล้า, นบส. รุ่น 66 ของ ก.พ. หลักสูตร บยป. รุ่นที่ 5 จากสำนักงานศาลปกครอง, วปอ.รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร ลูกหม้อกระทรวงสาธารณสุข เป็นนายแพทย์ 4 โรงพยาบาลศรีบรรพต จ.พัทลุง ปี 2531 จากนั้นเป็น ผอ.ร.พ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ปี 2535 นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปี 2544

ต่อมา ปี 2548 เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพชรบุรี, สสจ.สิงห์บุรี, สสจ.กาญจนบุรี และสสจ.ฉะเชิงเทรา
ต่อมาในปี 2556 ขยับเป็น รองเลขาธิการ อย. จากนั้น ต.ค. 2559 โยกมานั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ถัดมา 2 ปี เป็นรองปลัดกระทรวง และมติครม. 3 ก.ย. ที่ผ่านมา เป็น เลขาธิการ อย. จะเกษียณอายุราชการในปี 2565

โดยการเข้ามารับตำแหน่งครั้งนี้ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้มอบนโยบายต่อผู้บริหารและบุคลากร อย. หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า สิ่งที่ยึดถือมาตลอดชีวิตการทำงาน คือ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน โดยยึดมั่นประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้ง พร้อมกันนี้ได้มอบแนวทางขับเคลื่อน นำ อย. สู่มิติใหม่ : รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ New Thai FDA : Speed Safety Satisfaction หรือเรียกว่า “แนวทาง 3S” โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้แก่ Speed ความรวดเร็ว มุ่งลดขั้นตอนการให้บริการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับกระบวนงานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้เป็นระบบอัตโนมัติ และการรับรองตนเองของผู้ประกอบการที่ดำเนินการสอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน

ต่อมา Safety ความปลอดภัย มุ่งสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มผู้บริโภคสร้างระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถึง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และ Satisfaction การใส่ใจผู้บริโภค ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ให้บริการแบบมืออาชีพ และโปร่งใส ตรวจสอบได้

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินงานนับจากนี้ อย. จะร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชน ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก และสิ่งสำคัญยิ่ง คือความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ อย. พร้อมดำเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของประเทศมีสุขภาพแข็งแรง เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป

tpw