nulled wordpress themes wordpress nulled themes

MTL ส่ง “สัญญาเพิ่มเติมเอ็กซ์ตร้า แคร์” เติมเต็มความคุ้มครองสุขภาพ ควบการลงทุน mDesign

ถูกเปิดอ่าน 126 ครั้ง

เมืองไทยประกันชีวิตชี้ มนุษย์เงินเดือนหายห่วง เมืองไทยประกันชีวิตเติมเต็มความคุ้มครองสุขภาพให้มากกว่าสวัสดิการที่มี ด้วยสัญญาเพิ่มเติมเอ็กซ์ตร้า แคร์ แนบแบบประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา เพื่อให้เข้าถึงความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้า

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งเรื่องความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ตลอดจนการสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงแก่ผู้ถือกรมธรรม์ บริษัทจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้า ล่าสุดกับการเพิ่มทางเลือกสำหรับประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign เพื่อเติมเต็มความคุ้มครองสุขภาพให้มากกว่าสวัสดิการที่มีด้วยสัญญาเพิ่มเติมเอ็กซ์ตร้า แคร์ (Extra Care) ให้มนุษย์เงินเดือน คลายกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิ์ สามารถเพิ่มความคุ้มครองด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่

“เมืองไทยประกันชีวิตตอกย้ำจุดยืน “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต มุ่งมั่นในการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ภายใต้สโลแกน “Happiness Means Everything: เพราะความสุขคือทุกอย่าง” ล่าสุดได้เพิ่มทางเลือกความคุ้มครองสุขภาพด้วยสัญญาเพิ่มเติมเอ็กซ์ตร้า แคร์ (Extra Care) เมื่อซื้อแนบแบบประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign เพื่อเติมเต็มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ให้มากกว่าสวัสดิการที่มี”

ทั้งนี้สัญญาเพิ่มเติมเอ็กซ์ตร้า แคร์ (Extra Care) คือความคุ้มครองส่วนเพิ่มที่ผู้เอาประกันสามารถแนบกับประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign เพื่อช่วยเติมเต็มค่ารักษาพยาบาล สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มพนักงานบริษัท (มนุษย์เงินเดือน) หรือผู้ที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่มีอยู่สูงสุดถึง 80% ของค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง เลือกความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุดถึง 400,000 บาทต่อครั้ง (สำหรับความคุ้มครองแผน 3, 4 และ 5) เลือกค่าห้องได้สูงสุด 6,000 บาทต่อวัน (สำหรับความคุ้มครองแผน 5) มีให้เลือกมากถึง 5 แผน อายุรับประกันตั้งแต่อายุ 6-70 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ และความคุ้มครองจะมีอยู่ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนคงเหลือเพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้

ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมเอ็กซ์ตร้า แคร์ (Extra Care) เป็นสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน ใช้แนบกับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign ที่ตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น โดยสามารถกำหนดความคุ้มครองชีวิต ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย และการลงทุนได้ด้วยตนเอง ในขณะที่สามารถเพิ่มเงินออมเพื่อการลงทุน ถอนเงินลงทุนออกบางส่วน หรือหยุดพักชำระเบี้ยก็สามารถทำได้ ทั้งยังสามารถเพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง โดยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา

tpw