nulled wordpress themes wordpress nulled themes

คปภ. ปลื้มเบี้ยประกันภัยสะพัด 728 ล้านบาท ทุนประกันภัยแตะ 6,769 ล้านบาท

ถูกเปิดอ่าน 159 ครั้ง

สำนักงานคปภ. โชว์ยอดประชาชนตื่นตัวร่วมงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ทะลัก 6.3 หมื่นคน เบี้ยประกันภัยสะพัด 728 ล้านบาท ทุนประกันภัยแตะ 6,769 ล้านบาท ชี้ประกันแบบสะสมทรัพย์/ออมทรัพย์ เป็นกรมธรรม์ยอดฮิตของประกันชีวิต ส่วนประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ เป็นกรมธรรม์ยอดนิยมของประกันวินาศภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” หรือ Thailand Insurance Expo 2019 ภายใต้ธีม “พลิกโฉมประกันสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย” (Health Insurance Without Boundaries: InsurTech Connect) ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยเห็นได้จากมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2562 ทั้ง 3 วัน จำนวน 63,471 คน เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานจำนวน 45,979 คน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานถึง 17,492 คน หรือเพิ่มขึ้นถึง 38.04%

ส่วนยอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งสิ้น 15,097 กรมธรรม์ เมื่อเทียบกับปี 2561 มียอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย จำนวน 13,326 กรมธรรม์ คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 13.29% โดยแบ่งเป็น กรมธรรม์ประกันชีวิต 6,354 กรมธรรม์ และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 8,743 กรมธรรม์ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 728 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต 643 ล้านบาท เบี้ยประกันวินาศภัย 85 ล้านบาท และทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 6,769 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนประกันชีวิต 3,721 ล้านบาท และทุนประกันวินาศภัย 3,048 ล้านบาท

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ คือ กรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และตามด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ตามลำดับ) สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ คือ กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์/ออมทรัพย์ รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และตามด้วยกรมธรรม์แบบตลอดชีพ (ตามลำดับ) สำหรับปัจจัยที่ดึงดูดประชาชนให้เข้าชมงาน“สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” คือ การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในราคาถูกที่มีส่วนลดสูงสุดถึง 30 % ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับบริการด้านประกันภัยครบวงจร และเทคโนโลยีประกันภัยภายในงาน ทั้งนี้กิจกรรมมีผู้ให้ความสนใจมากยังรวมถึงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ”

“การจัดงานสัปดาห์ประกันภัยในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทั้ง สภาธุรกิจประกันภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ดาราศิลปิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สถาบันการเงินต่างๆ

สื่อมวลชน และประชาชน ที่มีส่วนร่วมทำให้งานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงาน คปภ.จะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเช่นนี้ตลอดไป”

tpw