nulled wordpress themes wordpress nulled themes

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้กลุ่มเครือโรงพยาบาลพญาไท เปาโล

ถูกเปิดอ่าน 171 ครั้ง

โครงการช่วยเหลือผ้ป่วยยากไร้กลุ่มเครือโรงพยาบาลพญาไท เปาโล โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้การร่วมโครงการส่งเสริมตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 16 A ชั้น 16 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

รศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ ให้การสนับสนุนและร่วมผลักดันโครงการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ “โครงการผ่าตัดเพื่อผู้ป่วยยากไร้สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านโรคมะเร็งเต้านมให้กับผู้ป่วยยากไร้ ที่ต้องรอคิวการผ่าตัดจากโรงพยาบาลรัฐ มาเข้าโครงการผ่าตัดเต้านมเพื่อผ้ป่วยยากไร้…สู้ภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 50 ราย”

“โครงการความฝันไม่มีวันพิการ” เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่มีความสามารถด้านงานออกแบบและแฟชั่น โดยเชื่อมโยงทีมดีไซเนอร์มืออาชีพเข้าไปช่วยพัฒนาทักษะและอาชีพ เพื่อร่วมเติมเต็มโอกาสและความฝันของผู้พิการให้เป็นจริง

“โครงการยอดมนุษย์ในตัวเรา” เป็นการดึงศักยภาพของเด็กในชุมชนแออัด 5 ชุมชน ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจ พร้อมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้แก่เด็กๆ สามารถเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก และเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคมได้ในอนาคต โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ กลุ่มเครือโรงพยาบาลพญาไท เปาโล ครั้งนี้ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวน 60 ราย ในกลุ่มโรคต่างๆ เพราะมั่น ใจในศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ซึ่งมีทั้งความพร้อมด้านทีมแพทย์ บุค ลากรดูแล ตลอดจนชื่อเสียงด้านการรักษามายาวนาน และในช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลฯ เองก็มีการจัดโครงการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเวชดุสิตฯ ที่มีความตั้งใจในการทำให้ผู้ป่ วยยากไร้และด้อยโอกาสเข้าถึงการรักษา

อัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท เปาโล เผยว่า
ในโครงการนี้กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท เปาโล ทางมูลนิธิเวชดุสิต ที่ให้การสนับสนุนทุนในการผ่าตัดช่วยเหลือ ผู้ป่วยยากไร้ ในโครงการฯ นี้โดยโครงการมีแนวคิด “เปลี่ยนวันว่างเป็นวันใหม่” คือ การนำเวลาว่างของแพทย์ และบุค ลากร มาช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคม พร้อมสร้างวันใหม่ที่สดใสให้กับผู้ป่วยยากไร้จำนวน 60 ราย ในกลุ่มโรคต่างๆ อาทิ โรคหลอดเลือดตีบ โรคมะเร็งนรีเวช ข้อเข่า ข้อสะโพกเสื่อม โรคหมอนรองกระดูกทับเส้น
ต้อกระจก โรคไต ไทรอยด์เป็นพิษ ภายในเดือนธันวาคม 2562

วันนี้เรามีผู้ป่วยในโครงการมาร่วมพูดคุย และตัว แทนศิลปินที่ได้รังสรรค์วาดภาพจากการถ่ายทอด ภาพวันใหม่ของผู้ป่วยที่สดใสและเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไรบ้าง โดยภาพวาดดังกล่าวจะไปร่วมจัดแสดงในงาน ONE LOVE ART EXHIBITION 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำรายได้จาก
การจำหน่ายมาสร้างวันใหม่แบบไม่รู้จบให้ผู้ป่วยยากไร้คนอื่นๆ ต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษารายละเอียดของโครงการได้ที่ www.phyathai.com หรือ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1772

tpw