nulled wordpress themes wordpress nulled themes

Phillip Life เปิดตัว “แอนนิวตี้ ช้อยส์ 90/60” วางแผนการออมแบบบำนาญ สร้างความมั่นคงยามเกษียณ

ถูกเปิดอ่าน 187 ครั้ง

ฟิลลิปประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกันชีวิต “แอนนิวตี้ ช้อยส์ 90/60” ส่วนกระแสอัตราดอกเบี้ยต่ำ รับเงินบำนาญแบบเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่อายุ 60 จนถึงอายุ 90 ปีสูงสุดถึง 27% และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท พร้อมสิทธิ์ซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้ทุกแบบ เพื่อการเตรียมพร้อมวางแผนการเงิน ประกันสุขภาพ และสามารถสร้างกระแสเงินสดรับสู่ความมั่นคงยามเกษียณได้อย่างยาวนาน

ชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายขาย CAO บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตหลังเกษียณถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการวางแผนทางการเงินและการดูแลสุขภาพ ที่ต้องรองรับกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในอนาคต อาทิ ค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยหลักการออมเงินที่จะช่วยให้ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ให้อยู่แบบเกษียณสุขที่มีความมั่นคง และมั่งคั่งแบบเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

“แอนนิวตี้ ช้อยส์ 90/60” เป็นแผนประกันชีวิตแบบบำนาญที่ครบเครื่องเรื่องการวางแผนทางการเงินที่สำคัญถึง 5 เรื่อง คือ 1) รับความคุ้มครองชีวิตที่สูงก่อนรับเงินบำนาญเกษียณอายุ 2) การันตีรับเงินบำนาญหลักเกษียณอายุถึง 15 ปี 3) รับเงินบำนาญแบบเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่อายุ 60 ปีถึงอายุ 90 ปี 4) รับสิทธิ์ซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพจากบริษัท ได้ทุกแบบ และ 5) สามารถนำเบี้ยประกันฯไปลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาตามประกาศของกรมสรรพากรได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

ทั้งนี้ “แอนนิวตี้ ช้อยส์ 90/60” สามารถรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 25 – 55 ปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี แต่รับเงินบำนาญตลอดสัญญายาวนานถึงอายุ 90 ปี ซึ่งบริษัทจะรับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 15 ปี การรับเงินบำนาญ โดยก้อนแรกจะเริ่มรับเมื่อครบอายุ 60 ปี ที่ 12 % ของทุนประกัน และรับแบบเพิ่มขึ้นอีกปีละ 0.5% อย่างต่อเนื่องทุกปี คือ 12.5%, 13%, 13.5% .. ไปตลอดจนถึงอายุ 90 ปี รับสูงถึง 27% ซึ่งรวมรับสูงสุดตลอดสัญญา 604.5%

“บริษัทคาดการณ์ว่า “แอนนิวตี้ ช้อยส์ 90/60” จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มคนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์การออมเพื่อเป้าหมายการวางแผนบำนาญและการเกษียณที่มั่นคง ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือตัวช่วยการบริหารจัดการทรัพย์สินและรองรับความเสี่ยงในชีวิตสำหรับอนาคตระยะยาวได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับ การวางแผนการลดหย่อนภาษีในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้”

tpw