nulled wordpress themes wordpress nulled themes

TMB ผนึก FWD ออกประกันสุขภาพ ABSOLUTE CARE คุ้มครองสูงสุด 100 ลบ./ปี

ถูกเปิดอ่าน 391 ครั้ง

ธนาคารทหารไทย ผนึก เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ออกประกันสุขภาพ “TMB ABSOLUTE CARE” ประกอบด้วย 3 แผนความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท ต่อปี รักษาทุกที่ทั่วโลก เบี้ยเริ่มต้นที่ประมาณ 40,000 บาทต่อปี

ณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับพันธบัตร เอฟดับบลิวดี (FWD) ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาด้วยการแพทย์บูรณาการสำหรับโรคมะเร็ง และครอบคลุม Targeted Therapy หรือการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง รวมถึงการแพทย์ทางเลือก สำหรับเบี้ยเริ่มต้นที่ประมาณ 40,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ แบบประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ ประกอบด้วย 3 แผนความคุ้มครอง ให้ลูกค้าของธนาคารเลือกตามความต้องการ ได้แก่ แผนไดมอนด์ วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท คุ้มครองทั่วโลก แผนแพลทินั่ม วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท คุ้มครองในประเทศ และแผนโกลด์ วงเงินความคุ้มครอง 20 ล้านบาท คุ้มครองในประเทศไทย อีกทั้งยังมีบริการประสานงานเพื่อเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ รวมทั้งบริการสายด่วนสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมงด้วย

“ธนาคารเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการรับมือภาวะความเจ็บป่วยดังกล่าว จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแผนใหม่ขึ้น ไม่เฉพาะตอบโจทย์การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมมากกว่าตัวลูกค้าหรือผู้เป็นเจ้าของกรมธรรม์เท่านั้น แต่จะต้องเป็นแผนที่สามารถดูแลครอบคลุมถึงบุคคลรอบข้าง ทั้งสุขภาพกาย และใจไปพร้อมกันในทุกช่วงเวลา”

สำหรับประกันสุขภาพดังกล่าว เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาประกันชีวิตรายปี (Life Protection 99/9) โดยสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 6-70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี สามารถคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทุกที่ทั่วโลกแบบเหมาจ่ายสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี และค่าห้องสูงสุด 25,000 บาทต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแลสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน เมื่อรับการรักษาด้วย 5 โรคร้ายแรงตามที่กำหนด และค่าปรึกษาด้านจิตเวชสำหรับครอบครัวเมื่อรับการรักษาด้วยโรคมะเร็ง

ทางด้าน ปรีชา รุธิรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แบบประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ เป็นประกันที่ดูแลมากกว่าสุขภาพกาย แต่รวมถึงสุขภาพใจและคนข้างเคียง เพื่อให้เขากลับมาเข้มแข็งได้เหมือนเดิม ซึ่งแบ่งการดูแลเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 เตรียมความพร้อมสุขภาพให้ดีในทุกวัน ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปี ดูแลรักษาสายตาและการทำเลสิค ดูแลและรักษาทางทันตกรรม และการฉีดวัคซีน รวมถึงการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ช่วงที่ 2 การดูแลรักษาเมื่อยามป่วย เมื่อเข้ารับการรักษาจากโรคร้าย ทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ค่าอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม การเจ็บป่วยระหว่างอยู่ต่างประเทศ และการเข้ารักษาด้านจิตเวช รวมทั้งการเข้ารับการรักษาจากแพทย์ทางเลือก และจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย 5 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

โรคหลอดเลือดสมอง การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ และการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ช่วงที่ 3 การดูแลต่อเนื่อง หลังรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ทั้งด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู/กายภาพบำบัด การรักษาแบบการแพทย์บูรณาการสำหรับโรคมะเร็ง รวมทั้งการดูแลรักษาแบบประคับประคองระยะสุดท้าย และช่วงที่ 4 หมดกังวลในทุกสถานการณ์ แม้จะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศและภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

“ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ เป็นประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาด้วยการแพทย์บูรณาการสำหรับโรคมะเร็ง และครอบคลุม Targeted Therapy หรือการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลส์มะเร็ง รวมถึงแพทย์ทางเลือก ทำให้ลูกค้าอุ่นใจได้มากกว่าเพราะสามารถเลือกวิธีการรักษาที่ต้องการในสถานพยาบาลระดับ World-Class ในทุกที่ทั่วโลกได้ตั้งแต่วันแรก และเบาใจได้มากกว่าจากการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย”

tpw