nulled wordpress themes wordpress nulled themes

Generali ชูหมัดเด็ด“โปรเจค รอร์” ลุยตลาดปี 63 สร้างโมเดลตัวแทน Full Time

ถูกเปิดอ่าน 252 ครั้ง

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ชี้ “โปรเจค รอร์ 2562” โครงการพัฒนาระบบช่องทางตัวแทนเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่การสร้างโมเดลตัวแทนสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน เพียงปีแรกมีตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (FP) แล้ว 400 คน พร้อมเสริมเขี้ยวติดอาวุธตัวแทนรอบด้าน พิชิตตัวแทนคุณวุฒิ MDRT 2562 เติบโต 8 เท่าในระยะ 1ปี

กรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับโปรเจค รอร์ (Project ROAR) เป็นแผนการดำเนินงาน 3 ปี(2562-2564) เพื่อวางพื้นฐานที่มั่นคงและยกระดับให้กับช่องทางการขายผ่านตัวแทนรวมทั้งเป็นการสร้างโมเดลการพัฒนาคุณภาพตัวแทนก้าวสู่บทบาทของตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Planner- FP) แบบ Full Time ที่มีคุณภาพพร้อมรองรับการแข่งขันของตลาดประกันชีวิตในอนาคต จากการดำเนินโครงการในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีจำนวนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (FP) เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 400% ปัจจุบันเฉพาะกลุ่มตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถสร้างผลผลิตให้กับช่องทางขายถึง 50% ของผลผลิตทั้งหมด โดยประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น ขนาดของกรมธรรม์ (Case size) และจำนวนกรมธรรม์ต่อตัวแทน (No. of case per agent) รวมไปถึงจำนวน Active ของตัวแทนมากกว่า 60% ในแต่ละเดือน (Active Ratio)

ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ ที่ติดคุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) เพิ่มจากปีก่อนถึง 500% และคาดว่าในสิ้นปีนี้จะมีอัตราการเติบโตของที่ตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ MDRT ที่ 800% ถือเป็นการเติบโต 8 เท่า ในระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมั่นใจว่าจะมีตัวแทน ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ Thailand National Quality Awards (TNQA) อีกด้วย

“ในช่วง 1 ปีของการดำเนินโครงการ แม้ว่าธุรกิจประกันชีวิตจะเผชิญกับอุปสรรค ที่สำคัญจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน แต่ในแง่ของการบริหารจัดการโปรเจคเป็นไปได้ด้วยดี อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการโครงการที่ดี ทีมงานมีการประชุม ทุกสัปดาห์ พร้อมกับทีมผู้บริหาร รวมไปถึงทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความชำนาญ ส่งผลทำให้การดำเนินงานตามโครงการคืบหน้าอย่างมาก ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายของ FP เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน โดยหลักสูตรการพัฒนา FP ของเจนเนอราลี่ ที่ถือเป็นจุดเด่นที่ FP ทุกคนจะได้รับ การพัฒนา การอบรมเป็นประจำทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตลอดระยะเวลา 1 ปี เพื่อเสริมสร้างทักษะการขาย และการเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ อีกหนึ่งจุดเด่นคือ Coaching Manger ที่ช่วยในการกำกับดูแลเป็นพี่เลี้ยงตลอดเส้นทางการเป็นตัวแทน FP นอกจากนี้เจนเนอราลี่ยังมีเครื่องมือดิจิตอลที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน รวมไปถึงโครงสร้างผลประโยชน์ที่ออกแบบสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยมีจุดเด่นในการรองรับการตัดสินใจ ด้วยเงินสนับสนุนรายเดือน พร้อมโบนัสถึง 17 ครั้งต่อปี รวมไปถึง การสนับสนุนหลักสูตรในการพัฒนาเพื่อเป็นผู้บริหาร และเติบโตเป็นเจ้าของสำนักงาน (GAO) ในอนาคตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภายใต้โครงการ โปรเจค รอร์ เจนเนอราลี่ได้พัฒนาโครงการต่างๆ มากกว่า 20 โครงการ เพื่อ

เป็นเครื่องมือและช่วยเสริมศักยภาพด้านการขายให้กับตัวแทน อาทิ แคมเปญ ระดับคุณวุฒิของตัวแทนเงินล้าน (MDRT) 3 ปี 3 ล้าน Gen Dashboard เครื่องมือดิจิตอลที่ช่วยในการดูผลการดำเนินงานรายวัน และ Gen Start UP program หลักสูตรการพัฒนาตัวแทนอย่างมืออาชีพ และ Gen Digital Boost Camp หลักสูตรการพัฒนาตัวแทนในการใช้สื่อดิจิตอลในการขายได้อย่างมืออาชีพ”

ทั้งนี้ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสิ้น 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต “เจน โพรเทคชั่น 5 (Gen Protection5) ผลิตภัณฑ์ “สะสมทรัพย์ 10/4 พลัส” (Gen Save 4 Plus) และ “สะสมทรัพย์ 15/10 พลัส” (Gen Save 10 Plus) ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้กว้างมากขึ้น

สำหรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทยังคงเดินตามแผนงานของโครงการรอร์ (ROAR) โดยเน้นการสร้างตัวแทนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Planner- FP) แบบ Full Time อย่างมีคุณภาพ รวมถึงแผนการพัฒนาตัวแทนสู่MDRT อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของระดับผู้บริหารตัวแทน ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น ส่วนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในปี2563นั้น จะมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกช่วงอายุอีกด้วย

tpw