nulled wordpress themes wordpress nulled themes

งานเครือข่าย กับ Social Network โดย “พงศ์พสุ อุณาพรหม”

ถูกเปิดอ่าน 95 ครั้ง

โลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและไม่เคยหยุดนิ่ง นั่นหมายความว่า หากตัวเราหยุดอยู่กับที่นานเกินไป..เราอาจกลายเป็นคนตกยุคไปเลยก็ได้ โดยเฉพาะการทำธุรกิจก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอจึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้ และในฐานะนักธุรกิจเครือข่ายที่อยู่ในโลกยุคที่เฟื่องฟูในเรื่องการสื่อสารออนไลน์ เราก็ต้องรู้จักแสวงหากลุ่มผู้มุ่งหวังใหม่ๆ โดยใช้ประโยชน์จาก Social Network ให้เป็น

Social Network ก็คือ สังคมหรือ community ของคนในรูปแบบออนไลน์ ที่จะทำให้เรารู้จักกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น และสามารถใช้พื้นที่เพื่อเป็นการแนะนำตัวเอง แนะนำธุรกิจ ดึงดูดคนที่สนใจจะทำธุรกิจหรือมีแนวคิดใกล้เคียงกับเราเข้าหากันได้ง่ายขึ้น หากตัวเราในฐานะนักธุรกิจเครือข่าย รู้จักใช้ประโยชน์จาก Social Network และนำมาใช้กับงานอย่างถูกวิธี ย่อมจะสามารถทำให้ท่านสร้างพลังทวีคูณในงานเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง

1.ทำให้สามารถติดต่อเพื่อนเก่า และสร้างโอกาสในการพบเพื่อนใหม่ได้ งานเครือข่ายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดต่อผู้คนและแสวงหาผู้มุ่งหวังใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจ Social Network นี้จึงจะมีประโยชน์มากสำหรับการทำธุรกิจเครือข่าย

2.เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและลูกค้าได้ ประเด็นนี้จะให้ประโยชน์ทั้งเรื่องการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้จากการสังเกต ข้อความ หรือ status (ความเคลื่อนไหวของบุคคลนั้น) ทำให้เราได้ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ถึงความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์สำหรับการบริหารทีมงาน เพราะจะทำให้เรารู้ถึง ความรู้สึกนึกคิดของทีมงานในเครือข่าย ซึ่งจะทำให้สัมพันธภาพในทีมงานดีขึ้น เช่น การทักทายกัน การห่วงใยกัน การช่วยกันแก้ปัญหาผ่านทาง Social Network เป็นต้น และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ช่วยสร้างภาพลักษณ์หรือ Personal Branding ให้กับตัวเราได้ เราสามารถแนะนำตนเองผ่านทาง Social Network เช่น เล่าถึงประสบการณ์ที่ดีของเราในการใช้สินค้า หรือการทำธุรกิจ ที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกถึงความสุข และความสนุกของงานเครือข่ายอย่างเป็นกันเอง และยังบ่งบอกถึงความทันสมัยของตัวเรา ซึ่งจะทำให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ไม่ยาก

4.ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนให้ความรู้ ให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เช่น การแชร์ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ การแนะนำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และการใช้ Social Network จะทำให้ตัวเราต้องพัฒนาตนเองและต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญต่อการทำธุรกิจเครือข่าย

งานเครือข่ายเป็นงานที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากท่านต้องการขยายเครือข่ายในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบ Social Network ท่านเองก็ต้องเข้าไปอยู่ใน Social Network นั้นด้วยเช่นกัน แต่ต้องอยู่อย่างมีศิลปะนะครับ ทั้งนี้ทุกอย่างย่อมมีด้านลบ หากใช้ Social Network ในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น หลอกลวงผู้อื่น รบกวนผู้อื่นมากเกินไป โดยเฉพาะคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน หรือหวังแต่เพียงประโยชน์มากกว่าการสร้างความสัมพันธภาพที่ดี ก็อาจจะล้มเหลวในการนำไปใช้กับงานเครือข่ายได้ “ความพอดี” จึงเป็นเรื่องสำคัญ อย่าปล่อยให้ตัวเราน่ารำคาญจนเพื่อนๆ ต้อง UNFRIEND กันไปหมดนะครับ

tpw