nulled wordpress themes wordpress nulled themes

กระทรวงยุติธรรม – มิสทิน ปันยิ้ม “ให้โอกาสสร้างอาชีพผู้ก้าวพลาด”

ถูกเปิดอ่าน 192 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ เบทเตอร์เวย์ (เครื่องสำอางมิสทิน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการชีวิตสีชมพู” ให้โอกาสสร้างอาชีพผู้ก้าวพลาด ผ่านแอปพลิเคชัน Ning Nong Shopping Thailand ตอบโจทย์ทั้งด้านการสร้างโอกาสทางอาชีพที่มั่นคง และการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัล

เมื่อเร็วๆนี้ สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานและสักขีพยาน ในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการชีวิตสีชมพู” ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องสำอางมิสทิน) และโครงการปันฝันปันยิ้ม ในการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชัน “Ning Nong Shopping Thailand” ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในการลงนามครั้งนี้ว่า กระทรวงยุติธรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางขายตรงรายใหญ่ หรือที่รู้จักกันในนาม “มิสทิน” ได้ให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม ให้ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่สุจริต มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำกระทรวงยุติธรรม กำลังริเริ่มนโยบายมาตรการลดภาษีแก่บริษัท ห้างร้าน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ที่เปิดโอกาสรับผู้ที่เคยกระทำผิดเข้าทำงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการเล็งเห็นความสำคัญ และการให้โอกาสแก่ผู้ที่กระทำผิด ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริต และได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพ ร่วมกับมิสทิน ในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่าน Ning Nong

ขณะที่ ดนัย ดีโรจนวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องสำอางมิสทิน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เครื่องสำอางมิสทิน คือธุรกิจขายตรง ที่สร้างโอกาสให้คนไทยมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคงมากว่า 30 ปี และกลุ่มผู้ก้าวพลาดจากกระทรวงยุติธรรม คือกลุ่มผู้ที่ต้องการโอกาสจากสังคม เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างชีวิตที่ดีและมั่นคงในอนาคตได้ ด้วยโลกออนไลน์ที่เติบโตขึ้นทุกวัน เป็นแรงผลักดันให้มิสทินพัฒนา
แอปพลิเคชัน Ning Nong Shopping Thailand ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการสร้างโอกาสทางอาชีพที่มั่นคง และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัล เนื่องจาก Ning Nong ไม่ต้องมีต้นทุน ไม่ต้องมีหน้าร้าน และไม่ว่าใครก็สามารถมีรายได้โดยไม่ต้องพึ่งพา หรือรบกวนบุคคลอื่น ด้วยการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วยตัวเองได้ทันที

“มิสทิน จะสอนวิธีการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Ning Nong และจะใช้เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า โดยเริ่มต้นนำร่องกับน้องๆ เยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อปูทางอาชีพให้กับพวกเขาตั้งแต่ยังอยู่ภายในสถานควบคุม และเมื่อน้องๆ เยาวชนได้รับการปล่อยตัวแล้ว จะสามารถใช้ Ning Nong เป็นหน้าร้านออนไลน์ โดยไม่ต้องใช้เงินทุนใดๆ ทำให้น้องๆ เยาวชนมีโอกาสทางรายได้อย่างไม่จำกัดจากการขายสินค้าผ่าน Ning Nong”

ปัจจุบันอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะการค้าขายสินค้าออนไลน์เป็นรูปแบบหนึ่งในการขายของบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นที่นิยมในไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้น เพราะตลาดออนไลน์เป็นตลาดที่เปิดกว้าง บุคคลทั่วๆ ไปสามารถขายของออนไลน์ได้อย่างไม่ยุ่งยาก จึงได้รับความนิยมจากกลุ่มคนที่ต้องการหารายได้และสร้างอาชีพ ที่สำคัญคือต้นทุนต่ำ และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว

tpw