nulled wordpress themes wordpress nulled themes

12 th Anniversary Endoscopic Spinal Surgery ความชำนาญและประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

ถูกเปิดอ่าน 266 ครั้ง

12 th Anniversary Endoscopic Spinal Surgery
ความชำนาญและประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ณ ร้านอาหาร Siambrasseria พระราม 9

การผ่าตัดส่องกล้องรักษาอาการปวดหลัง ภายใต้การทำทีมของ ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ ผู้อำนวยการสถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกลุ่ม PMC ‘พญาไท เปาโล เมดิคอล แคมปัส’ กล่าวว่า สถาบันกระดูกและข้อ กลุ่ม PMC มีศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องอันดับต้นของประเทศไทย เป็นหนึ่งในแพทย์ที่เริ่มนำเทคโนโลยีการผ่าตัด Endoscopic Spinal Surgery มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยจนเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ ด้วยประสบการณ์การรักษากว่า 12 ปี และผ่าตัดผู้ป่วยมาแล้วมากกว่า 1,000 ราย จึงมั่นใจได้ว่าทีมแพทย์และบุคลากรมีความเข้าใจโรค วินิจฉัยแยกโรคได้อย่างแม่นยำ และเข้าใจทุกความกังวลของผู้ป่วยและญาติ การผ่าตัดแบบ “Enodospine” (Endoscopic Spinal Surgery) นอกจากแผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็กมากแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อโดยรอบน้อยมาก จึงไม่จำเป็นต้องมีการให้เลือด ทั้งยังลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว และสามารถกลับมาเดินได้ภายใน 24 ชั่วโมง

tpw