nulled wordpress themes wordpress nulled themes

THAILIFE เดินหน้าเป็นทุกคำตอบของประกันชีวิต เผยนโยบายไทยประกันชีวิต ประจำปี 63

ถูกเปิดอ่าน 127 ครั้ง

ไทยประกันชีวิต เปิดแผนปี 63 เดินหน้าเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ติดอาวุธตัวแทนรอบด้าน ทั้งการพัฒนาสินค้าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ผุด App เสริมการขายและการบริหาร พร้อมผลักดันเป็น Life Solutions Agent ผ่านคุณวุฒิด้านวางแผนการเงิน-ลงทุน

ไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงนโยบายการดำเนินงานในปี 2563 ว่า ในปีนี้ธุรกิจประกันชีวิตยังคงต้องปรับตัวค่อนข้างมาก จากการเกิดDisruption ในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปลี่ยนพฤติกรรมการออม สู่สังคมแห่งการลงทุน ซึ่งเป็นผลจากภาวะดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่เข้าสู่สังคมสูงอายุ และค่ารักษาพยาบาลที่มีแต่จะสูงขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ ที่มีทัศนคติในการใช้ชีวิตแบบสมดุล หรือที่เรียกว่า Work Life Balance

บริษัทจึงได้มอบนโยบายและเป้าหมายแก่บุคลากรฝ่ายขายทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งเน้นการยกระดับฝ่ายขายสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ภายหลังจากการประกาศ Reinvent Business Model ในปี 2562 ที่ผ่านมา ด้วยเป้าหมายการส่งมอบสุขภาพที่ดีขึ้น ชีวิตที่ยืนยาวขึ้น (Healthier) ชีวิตที่มั่งคั่งขึ้นด้วยเงินออมและการลงทุน (Wealthier) และชีวิตที่มีความสุข (Better Lives) ให้กับลูกค้า โดยตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันรับจากธุรกิจใหม่ในปี 2563 ผ่านช่องทาง Agent อยู่ที่ 15,500 ล้านบาท เติบโต 15%

“ในปีที่ผ่านมา ช่องทาง Agent ซึ่งเป็นช่องทางการขายหลักของบริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันรับใหม่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยผลงานเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันรับของธุรกิจใหม่ 15,985 ล้านบาท เติบโต 10% เบี้ยประกันรับปีต่อไป 56,252.8 ล้านบาท และเบี้ยประกันรับรวม 79,236.3 ล้านบาท เติบโต 5% ซึ่งไทยประกันชีวิตเติบโตสวนกระแสธุรกิจประกันชีวิตที่เติบโตติดลบ 3%”

ในปีนี้ บริษัทมุ่งเสริมศักยภาพฝ่ายขายอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการพัฒนาสินค้าในกลุ่ม Life Solutions Product อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centricity และเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ ประกอบด้วย Money Fit ประกันประเภทออมทรัพย์ สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน Investment Fit คือ การประกันควบการลงทุน ทั้งแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และแบบยูนิตลิงค์ Legacy Fit คือ แบบประกันที่สร้างกองทุนมรดก หรือวางแผนภาษีมรดก Life Fit แบบประกันที่มีส่วนลดเบี้ยฯ ถ้ามีสุขภาพดี และ Health Fit สัญญาเพิ่มเติม เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ ทั้งอุบัติเหตุ สุขภาพ และโรคร้ายแรง

ล่าสุดได้พัฒนาแบบประกันไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 999 ล้านบาท สมัครได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับผู้ขอเอาประกันอายุ 16-50 ปี และจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน-15 ปี และอายุ 51-55 ปี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการขายและการบริหารทีมงานให้กับบุคลากรฝ่ายขาย ทั้ง Application สนับสนุนการขาย ประกอบด้วย Application TL Pro Plus ที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอขาย และการส่งใบคำขอเอาประกันภัยออนไลน์ หรือ E-App รวมถึงการติดตามสถานะ การทำประกัน Application TL After Plus ซึ่งเป็น Application ที่เก็บข้อมูลผู้เอาประกัน อาทิ รายละเอียดกรมธรรม์ การแจ้งเตือนครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน การติดตามสถานะการเคลมสินไหมทดแทน หรือการค้นหาสาขาและโรงพยาบาลเครือข่าย

สำหรับ Application สนับสนุนการรีครูทและบริหารทีมงาน ประกอบด้วย Application TL Recruit Plus โดยมีข้อมูลผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต พร้อมแบบฟอร์มการสมัครตัวแทนฝึกหัดผ่านระบบออนไลน์ หรือ E-Form และ Application TL Team Plus สามารถติดตามข้อมูลเบี้ยประกันรับ ค่าคอมมิสชั่นของทีมงาน รวมถึงคู่มือการสอบและการต่อใบอนุญาตตัวแทน หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ประวัติการแต่งตั้ง การได้รับรางวัลและการติดคุณวุฒิต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย

tpw