nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ซัคเซสมอร์ ส่งมอบพลังแห่งการแบ่งปัน เติมเต็มความสุข ในโครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 12 จ.เชียงใหม่

ถูกเปิดอ่าน 174 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ CSV หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 12 นำโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และนักธุรกิจจิตอาสา ร่วมบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็น ณ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

โดยมอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์การเรียนการกีฬา อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน ให้แก่ชาวบ้านและเด็กนักเรียนในชุมชน รวมมูลค่า 193,042 บาท

พร้อมกันนี้ยังมีบริการตรวจรักษาโรค บริการถอนฟัน วัดสายตาประกอบแว่น บริจาคสิ่งของจำเป็น และวัคซีนสัตว์เลี้ยงแก่ผู้คนในชุมชน รวมถึงเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อคืนคุณค่าแก่สังคมด้วยพลังแห่งการแบ่งปัน

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ช่วยขับเคลื่อนให้ซัคเซสมอร์มุ่งมั่นเดินหน้าส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคมในครั้งต่อไป เพราะพลังแห่งการแบ่งปัน คือพลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและยั่งยืน

tpw