nulled wordpress themes wordpress nulled themes

SCM ชูระบบ CRM พัฒนาต่อยอดองค์กรโตแบบยั่งยืน

ถูกเปิดอ่าน 347 ครั้ง

“ซัคเซสมอร์” SCM วางโรดแม็ป 4 กลยุทธ์หลักนำสู่ความสำเร็จปี 2020 ภายใต้แนวความคิด “DARE TO LEAD กล้าที่จะนำ” ก้าวสู่ปีที่ 8 อย่างยั่งยืน ผุดโปรเจ็กต์ “Wellness and Wellbeing Community” ผ่านเครื่องมือ CRM ในการสร้างชุมชนสร้างคนให้มีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ นำระบบระดับโลก OKRs มาขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร เตรียมขยายตลาดต่างประเทศและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่อง

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) (SCM) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ “ซัคเซสมอร์” ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป โดยในปีนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 8 โดยวางโรดแม็ป 4 กลยุทธ์หลักสู่ความสำเร็จในปี 2020 ภายใต้แนวความคิด “DARE TO LEAD กล้าที่จะนำ” เพื่อเดินหน้ายกระดับองค์กรให้มีความคล่องตัว และผลักดันธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม ประกอบไปด้วย 1.มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์แห่งความยั่งยืน 2.มุ่งเน้นการขยายตลาดช่องทางดิจิทัล 3.มุ่งเน้นการยกระดับ 4 วงล้อธุรกิจ 4.มุ่งเน้นสร้างการเติบโตของช่องทางสาขาต่างประเทศ
“หลังจากนี้อีก 1-2 ปี เราวางตำแหน่งธุรกิจ SCM ในการสร้าง “Wellness and Wellbeing Community” เพื่อที่จะสร้างชุมชนสร้างคนให้มีสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในการทำธุรกิจและการใช้ชีวิต เพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการทำธุรกิจผ่านเครื่องมือ CRM (Customer Relationship Management) เป็นการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร รวมไปถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า และสามารถนำข้อมูลของลูกค้าที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการตลาด ผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เสริมความมั่นคงธุรกิจในอนาคตอีกด้วย”

ในปีนี้ “ซัคเซสมอร์” พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจเครือข่ายที่ตั้งเป้าเป็นองค์กรแห่งการเติบโตแบบท้าท้าย การเรียนรู้การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารเพื่อให้มีความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทำธุรกิจ โดยการนำวิชาขององค์กรระดับโลกมาปรับใช้คือระบบ OKRs หรือ Objective Key Results ซึ่งเป็นวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ ประกอบด้วย 1. การกำหนด Objective หรือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทำให้สำเร็จ และ 2. การกำหนด Key Results หรือผลลัพธ์ที่จะวัดเพื่อให้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และ 3. การมีแผนงานลงมือทำเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ เพื่อปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนองค์กรอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามภาพรวมของธุรกิจในปีที่ผ่านมายังคงทรงตัวเนื่องจากปัจจัยกระทบหลายด้าน อาทิ ระบบเศรษฐกิจที่ยังคงไม่ดีอยู่ต่อเนื่อง การแข่งขันทางการตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญตลาดหลักในต่างประเทศโดยเฉพาะเมียนมาที่ยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจเครือข่ายได้ ทำให้ยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศลดลง ส่วนสปป.ลาว และกัมพูชา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามลำดับ สำหรับประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ คาดว่าปีนี้จะเริ่มเห็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้ SCM มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ อาทิ ไฟต้าเพล็กซ์ ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาที่ช่วยเสริมภูมิต้านทาน ซึ่งช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นในช่วงที่มีไข้หวัดโคโรน่าระบาด ผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ที่พัฒนาสูตรขึ้นใหม่ และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคอลลาเจน เป็นต้น

tpw