nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต รับฟรี! ความคุ้มครองโรคโควิด-19

ถูกเปิดอ่าน 218 ครั้ง

ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต รับฟรี! ความคุ้มครองโรคโควิด-19
เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชัน “MTL Click”

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้เอาประกันภัย จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีการซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ โครงการเอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลธ์ รวมไปถึงสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพอื่นๆ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดกรมธรรม์ที่ตนเองทำไว้

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสดังกล่าวยังมีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิต ทั้งประกันภัยรายเดี่ยวและประกันกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้มอบความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอยู่ ฟรี! เพียงดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” พร้อมลงทะเบียนและเพิ่มกรมธรรม์ที่มีอยู่แล้ว จะได้รับสิทธิความคุ้มครองทันที โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รับเงินชดเชย 100,000 บาท หรือรับเงินชดเชยรายวัน 1,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียว โดยให้ความคุ้มครองทันทีตั้งแต่วันที่ดาวน์โหลดและเพิ่มกรมธรรม์เสร็จสมบูรณ์ ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรับความคุ้มครองได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” ได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จากนั้นสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรกด้วย 6 ขั้นตอนง่ายๆ ประกอบด้วย
;

ขั้นตอนที่ 1 คลิกสร้างบัญชีใหม่
ขั้นตอนที่ 2 กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 3 กรอกเบอร์มือถือและรับเลข OTP เพื่อกรอกยืนยันตัวตน
ขั้นตอนที่ 4 เลือกวิธีเข้าระบบที่ต้องการ เช่น Face ID สแกนลายนิ้วมือ หรือ รหัส 6 หลัก
ขั้นตอนที่ 5 คลิกเพิ่มกรมธรรม์
ขั้นตอนที่ 6 กรอกรายละเอียด ในกรณีเป็นลูกค้าประกันรายเดี่ยว ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นลูกค้าประกันกลุ่ม ให้กรอกเลขผู้เอาประกันภัยกลุ่ม วันเดือนปีเกิด และเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนจะได้รับความคุ้มครองไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทันที สำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ทำการลงทะเบียนและเพิ่มกรมธรรม์เสร็จสมบูรณ์ จะได้รับความคุ้มครองทันที

ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 1766 หรือ www.muangthai.co.th

หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ด้วยความขอบพระคุณ : สื่อสารองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทร.0-2290-2420, 0-2290-2422, 0-2290-2127 และ 0-2274-9400 ต่อ 5320

tpw