nulled wordpress themes wordpress nulled themes

อย.ประกาศ เพิกถอนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ต่ำกว่าเกณฑ์

ถูกเปิดอ่าน 194 ครั้ง

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและให้เรียกเก็บคืนเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จำนวน 24 รายการ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอางและต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70 %

โดยปริมาตร ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย. จึงได้เพิกถอนใบรับจดแจ้ง และให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เจลล้างมือดังกล่าวตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 153/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิกถอนมีรายชื่อดังนี้

1. เจลล้างมือ แฮนด์ ซานิไทเซอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5738056
2. เจลล้างมือโพรโพลิส แฮนด์ สเปรย์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5835759
3. แฮนด์ คลีนเนอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5853494
4. เดอะ สแตนดาร์ด คลีนนิ่ง วอเตอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-5936359
5. แฮนด์ เจลเนเจอร์ซอฟท์ เลขที่จดแจ้ง  10-1-5950870
6. แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-1-6010046068
7.แอลกอฮอล์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-1-6010058407
8. แอลกอฮอล์ แฮนด์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-1-6100027004
9. แอลกอฮอล์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-1-6100039262
10. เพอร์ฟูม แฮนด์คลีนเจล เฟรนซ์ ราชเบอรี่ เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833623
11. เพอร์ฟูมแฮนด์ คลีนเจล เกรซพีโอนี เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833624
12. เพอร์ฟูมแฮนด์ คลีนเจล ออเรนทอล แมนดาริน เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833625
13. เพอร์ฟูมแฮนด์คลีนเจล เพียวกรีนที เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833626
14. เพอร์ฟูมแฮนด์ คลีนเจล ซูการ์พีช เลขที่จดแจ้ง 10-2-5833627
15. อินซแท็นท์ แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-2-5842067
16 สมาร์ทเตอร์เจลล้างมือ กลิ่นเชียร์ฟูลบลู เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010030159
17. เจลล้างมือกลิ่นเชียร์ฟูลบลู เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010030161
18. เจลล้างมือกลิ่นชาร์มมิ่งพิ้งค์ เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010030162
19.ลาเวนเดอร์แฮนด์ แซนิไทเซอร์ เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010031630
20.พิ้งค์บลอสซั่ม มอยเจอร์ไรซิ่ง แฮนด์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010033612
21. พิ้งค์บลอสซั่ม มอยเจอร์ไรซิ่ง แฮนด์เจล เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010033613
22. ลาเวนเดอร์โลชั่น เลขที่จดแจ้ง 10-2-6010036457
23. รีเฟรซซิ่ง แฮนด์เจล  เลขที่จดแจ้ง 10-2-6100051706
24.แฮนด์เจลแคร์ เลขที่จดแจ้ง 12-1-6300003473

 

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ประชาชนทั่วไปหรือผู้ขาย หากต้องการจะคืนผลิตภัณฑ์ข้างต้นให้ส่งคืนผู้ที่ท่านซื้อมา หรือหากจะขายให้ขายคืนกับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ถูกเพิกถอนหรือผิดกฎหมายได้ที่

tpw