nulled wordpress themes wordpress nulled themes

CEO ขายตรง ปลุกพลังสู้โควิด-19 # ห่ า งกาย ใจอยู่ใกล้ เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ถูกเปิดอ่าน 211 ครั้ง

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลเกิดขึ้นกับคนทั่วโลก “การสร้างขวัญกำลังใจ” นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง จึงขอใช้พื้นที่โซเซียลนี้ ส่งพลังบวกจากใจ CEOบริษัทขายตรง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู้ชีวิตต่อไป # เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

“พิษโควิด-19 เกิดขึ้นในสภาวะการที่ทุกคนต้องอยู่ติดบ้าน เป็นช่วงวิกฤติที่ได้สร้างผลกระทบหลายภาคส่วน ความน่ากังวลในเวลานี้ คือ สภาพเศรษฐกิจตกต่ำเกิดการว่างงาน ตกงาน หรือมีอุปสรรคมากมายทำให้หลายคนต้องลำบาก ผมเชื่อว่าในมุมมืด ย่อมมีแสงสว่างเล็กๆ เสมอ เช่นกันทุกวิกฤติย่อมแฝงด้วยโอกาสใหม่ดีๆเกิดขึ้นเสมอ ห้วงเวลา Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม หนึ่งทางเลือก คือ อาชีพงานเครือข่าย เป็นอาชีพที่ทำได้ทุกที่ สามารถทำงานได้ในขณะที่เราอยู่ที่บ้าน สร้างทั้งรายได้หลักและรายได้เสริม หากบริษัทเครือข่ายนั้นๆ มีแพลตฟอร์มการทำงานออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เรารู้สึกสนุกกับการทำงาน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย มีพลังบวกเพื่อพิชิตเป้าหมายความสำเร็จในทุกๆ วัน

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย ร่วมมือกับรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ถึงเวลาที่พวกเราต้องรวมพลังกันเพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ”

สุชาติ ไชยชะนะ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาเซีย รีดอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

tpw