nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค” ร่วมสนับสนุนโครงการ “Pay it forward ส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม”

ถูกเปิดอ่าน 250 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดย อลงกรณ์ วีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้มอบผลิตภัณฑ์เอมสตาร์ให้แก่ ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ บรรณาธิการอำนวยการ หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค นิตยสาร บิสสิเนส โอนเนอร์ และ สุณิกา ศรีเบญจโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ณ. ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด พร้อมทั้งทีมงาน เพื่อสนับสนุนโครงการ “Pay it forward ส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม” ที่จัดขึ้นโดย หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค นิตยสาร บิสสิเนส โอนเนอร์ ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม ซึ่งทางผู้จัดโครงการจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

tpw