nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“ซัคเซสมอร์” ร่วมสนับสนุนโครงการ “Pay it forward ส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม”

ถูกเปิดอ่าน 381 ครั้ง

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) (SCM) โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบผลิตภัณฑ์ S VERA : Aloe Vera Cleansing Hand Gel จำนวน 240 หลอด เพื่อสนับสนุนโครงการ “Pay it forward ส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม” ที่จัดขึ้นโดย หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค และนิตยสาร บิสสิเนส โอนเนอร์ ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม โดยมี สุณิกา ศรีเบญจโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ณ. ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด พร้อมทั้งทีมงาน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ ซึ่งทางผู้จัดโครงการจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

tpw