nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ไทยประกันชีวิต มอบเสื้อสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมแพทย์

ถูกเปิดอ่าน 183 ครั้ง

นำโดย ปาณี เจียรดิฐ ผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเสื้อโปโลจำนวน 400 ตัว แก่ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สำหรับนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อ Covid–19 ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

tpw