nulled wordpress themes wordpress nulled themes

CEO ขายตรงพลังบวก “ฝ่าความท้าทาย ต้องสร้างช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน”

ถูกเปิดอ่าน 310 ครั้ง

“ฝ่าความท้าทาย ต้องสร้างช่องทาง การสื่อสารที่ชัดเจน”

ดร.กัมปนาท บุญราศรี

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายบริษัทขานรับรัฐบาลด้วยการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แต่ด้วยนโยบายดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป และเพื่อให้คงประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดลง จึงขอเปิดอีกหนึ่งมุมมองบิ๊กขายตรงสีขาว “ดร.กัมปนาท บุญราศรี” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ถึงวิธีการทำงานในห้วงเวลาของความท้าทายวิกฤติครั้งนี้

🔰 การปลุกพลังความเป็นผู้นำ (Leadership)
ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด กล่าวว่า แนวทางฝ่าวิกฤติ คือการสร้างทีมเวิร์ก การปลุกพลังความเป็นผู้นำ (Leadership) ให้มองเห็นถึงความพร้อม การปรับตัวเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ การทรานส์ฟอร์มทีมสายงานองค์กรให้ดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้วิกฤตินี้

ส่วนวิธีการทำงานในสภาวะวิกฤติที่ทุกคนต้องทำงานที่บ้าน Work From Home สิ่งที่ไอยราได้ลงมือทำไปแล้วนั้น คือ “การสื่อสารที่ชัดเจน” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน ระบบ การปรับช่องทางการติดต่อสื่อสารให้สอดรับกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้คนภายในองค์กรมีความมั่นใจว่า ในวิกฤตินี้ ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ ภายใต้แรงสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทเอง และช่วงวิกฤตินี้ช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงมากที่สุด คือช่องทางออนไลน์ ซึ่งจุดนี้ทุกคนจะต้อง Transform ปรับตัว เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ช่วยลดการเดินทาง
“ธุรกิจขายตรงหัวใจสำคัญ คือ การอบรมเรียนรู้ธุรกิจ เพื่อสร้างผู้นำใหม่ๆ สมาชิกจะต้องได้รับการปรับจูนให้เข้าใจโมเดลทางธุรกิจตลอดเวลา อีกทั้งขณะนี้อัตราการว่างงานสูง จึงเป็นโอกาสทางตลาดของการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ด้วยการฝึกอบรม Online Learning การจัดประชุมงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งในประเทศไทยและสมาชิกกัมพูชา ซึ่งได้รับการตอบรับดีมาก”

🔰ผ่ากลยุทธ์การตลาดในภาวะวิกฤติ
สำหรับกลยุทธ์การตลาด ไอยรา แพลนเน็ต ในช่วงภาวะวิกฤติครั้งนี้ จุดแข็งคือสินค้านวัตกรรม ถือเป็นความโชคดีที่บริษัทมีสินค้าที่สามารถตอบโจทย์สุขภาพได้อย่างตรงจุด นั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอมมูร่าเซซามีน สกัดจากงาดำ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น้ำมะม่วงหิมพานต์ วิตามินซี ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบ รวมถึงการกระตุ้นซื้อสินค้าผ่านแพ็กเกจโปรโมชั่นต่างๆ สอดรับกับสถานการณ์กำลังซื้อผู้บริโภค
นอกจากตัวสินค้าคุณภาพแล้ว ธุรกิจขายตรงไอยรา ยังได้สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมนักธุรกิจการทำงานแบบ Work From Home ผ่านเครื่องมือบริษัท โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 24 ชั่วโมง จัดส่งฟรีไม่มีราคาขั้นต่ำ จัดโปรโมชันสินค้าราคาพิเศษกลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภคเพื่อสร้างความสุขในการทำงาน รวมถึงการเพิ่มฟังก์ชัน Call Center รองรับกลุ่มเป้าหมายนักธุรกิจรายใหม่ที่ประสบภาวะปัญหาตกงานว่างงานให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ไอยรา แพลนเน็ต
“ด้วยคุณภาพสินค้าที่สามารถตอบโจทย์สุขภาพได้จริง ทำให้มีลูกค้าเก่ากลับมาซื้อสินค้าดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่ด้วยภาพลักษณ์ขายตรงขาดความชัดเจนในการดึงคนเข้ามาร่วมธุรกิจ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่อุตสาหกรรมขายตรงต้องช่วยกันส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเพื่อยกระดับธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพในภาวะวิกฤติคนตกงาน กว่า 10 ล้านคนได้รู้จักขายตรงที่ดี สร้างอาชีพที่มั่นคงได้จริง ”

🔰 สภาวะท้าทาย การทำงานระหว่างประเทศ
ท่ามกลางสภาวะท้าทายนี้ แนวทางการทำงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหลักกัมพูชา ที่มีข้อจำกัดเช่นเดียวกับประเทศไทยประกาศภาวะฉุกเฉินจากรัฐบาล ห้ามเดินทางข้ามแดน ซึ่งจุดนี้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดส่งสินค้าเก็บไว้ในสต๊อกอย่างเพียงพอเพื่อจัดจำหน่ายในช่วงระยะเวลา 2 เดือนนับจากนี้ รวมถึงการเข้าประชุมผ่านออนไลน์บอกเล่าเรื่องราว โอกาสทางธุรกิจการถ่ายทอดความรู้ทางด้านสินค้าสร้างความประทับนักธุรกิจอย่างมาก

🔰 Key success ความสำเร็จ
นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหาร ไอยรา แพลนเน็ต กล่าวทิ้งท้าย Key success ความสำเร็จในภาวะวิกฤติไอยรา แพลนเน็ต ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. สร้างภาวะผู้นำ Leadership เกิดขึ้นกับผู้นำสมาชิกสร้างแบบอย่างที่ดี 2. การ Transforms เปลี่ยนแปลงตัวเองในรูปแบบการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งคน ระบบ และบริบท 3.สร้างพลังทีม แสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้โอกาสซึ่งกันและกัน ต้องยอมรับความจริงในข้อนี้ให้ได้ 4. สินค้า คัดสรรสินค้าให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงใจและสอดรับความต้องการในสภาวะนี้ และ 5. การสร้างแบรนด์ ความรู้สึก ในการทำธุรกิจให้รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ปลอดภัย สร้างความแตกต่างจากแชร์ลูกโซ่ ทั้งหมด คือ Key success ช่วงวิกฤตินี้

tpw