nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“ศรีไทยฯ” สุดยื้อ ปิดกิจการบางส่วน

ถูกเปิดอ่าน 329 ครั้ง

ยักษ์ใหญ่วงการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากเมลามีน “ศรีไทยซุปเปอร์แวร์” ธุรกิจกระทบหนักจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ออเดอร์ร่วงเหลือ 60% จนยื้อต่อไม่ไหว จำต้องหยุดกิจการบางส่วน พร้อมสั่งพักงานพนักงาน 600 ชีวิต

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการธุรกิจของกลุ่มศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ในปี 2562 อยู่ในภาวะขาดทุนเป็นครั้งแรก และจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 เริ่มส่งผลต่อบริษัทนับแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ที่ปริมาณออเดอร์ร่วงลงชัดเจนทั้งจากตลาดภายในและตลาดส่งออก เหลือเพียงแค่ 60% จึงมาวางแผนวัตถุดิบและบริหารการผลิตตามออเดอร์ที่มี รวมถึงการส่งมอบลูกค้า และทำอย่างไรให้กระทบต่อพนักงานน้อยที่สุด

โดยในเบื้องต้นมีพนักงานที่อยู่ในข่ายหยุดงานชั่วคราวทั้งหมดราว 600 คน ได้แก่ พนักงานชั่วคราวจำนวน 250 คนที่โรงงานผลิตเมลามีนจังหวัดนครราชสีมา และกำลังพิจารณาสั่งพักงานหรือหยุดงานชั่วคราวจำนวน 350 คน ของโรงงานผลิตเปลือกหุ้มแบตเตอรี่พลาสติกที่บางปู ส่วนโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะกับที่สุขสวัสดิ์ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรต้องรอดูสถานการณ์เป็นช่วงๆ ไป โดยบริษัทฯจะส่งชื่อพนักงานทั้งหมดนี้ไปยังกรมสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงานเพื่อให้ได้รับเงินอุดหนุน 62% ของเงินเดือนขั้นต่ำ โดยที่พนักงานทั้งหมดยังคงสถานะเป็นพนักงานบริษัทอยู่โดยไม่ต้องลาออก และพนักงานที่นครราชสีมายังสามารถพักอาศัยอยู่ในหอพักของบริษัทได้เช่นเดิม

ขอขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ

tpw