nulled wordpress themes wordpress nulled themes

มอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โครงการ Pay it forward ส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม

ถูกเปิดอ่าน 252 ครั้ง

ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาค ทุกท่าน เราจะผ่านทุกวิกฤติไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค และ นิตยสารบิสสิเนส โอนเนอร์ และทีมงาน ในนาม บริษัท ณ ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชซิ่ง จำกัด ร่วมกับภาคเอกชนบริษัทขายตรง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคุณหมอและบุคลากร ภายใต้ชื่อ โครงการ Pay it forward ส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม ให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รังสิต ณ อาคาร ม.ร.ว. (สุวพรรณ สนิทวงศ์) โดยผลิตภัณฑ์ที่รับมอบมีจำนวนมากมาย ทั้งหน้ากากอนามัย เจล และสเปรย์ทำความสะอาด น้ำแร่ ยาสีฟัน โลชั่น แชมพู ครีมนวด และผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งได้เตรียม กระจายไปยังโรงพยาบาลต่างจังหวัดด้วยเช่นกัน ขณะนี้ได้จัดส่งไปที่มูลนิธิ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน เราต้องชนะ !!

tpw