nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ผ่ามุมมอง CEO ขายตรง ฝ่าความท้าทาย New Normal วิถีชีวิตใหม่

ถูกเปิดอ่าน 714 ครั้ง

วิกฤติโควิด-19 พ่นพิษได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตคนทั่วโลกไม่น้อย จนกลายเป็น New Normal หรือความปกติรูปแบบใหม่ ส่งผลให้ทั้งคนและภาคธุรกิจต่างมีการปรับตัวขนานใหญ่เพื่อพยุงชีวิตรอด และอีกหนึ่งมุมมองของ CEO บริษัทขายตรงถึงแนวคิด วิธีการปรับตัวฝ่าความท้าทายครั้งนี้

“เรียนรู้เทคโนโลยีอย่างจริงจัง”
🔵 น.ต.พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เผยมุมมองว่า ทุกคนต้องอยู่ในโลกใบใหม่ให้ได้ ต้องปรับพัฒนาตัวเองเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างจริงจัง ทางด้านนักขายก็ต้องมีการปรับตัวเช่นกัน เปิดการรับรู้สินค้ากระแสที่ตลาดต้องการเพื่อต่อยอดธุรกิจ และมองว่าต่อไปคอร์ดอบรมสัมมนาต่างๆ ลดน้อยลงเพราะเลี่ยงการอยู่กับคนจำนวนมาก แต่กลับหันไปใช้การพูดคุย การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่วนหลักการบริหารสายสัมพันธ์ง่ายที่สุด คือการใช้เทคโนโลยีให้เป็น เช่น แอปพลิเคชันไลน์ ไลน์วิดีโอ ดังนั้นทุกคนต้องเร่งวางแผนการดำเนินชีวิต สร้างอาชีพที่สองให้ได้ ส่งมอบโอกาสทางอาชีพให้คนอื่นได้มองเห็น เพราะพฤติกรรมคนเวลานี้ชอบขายของ ภูมิใจที่มีรายได้ จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจที่ดี

“8 มิติของการเปลี่ยนแปลง”
🔶️ ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) กล่าวว่า New Normal หรือความปกติรูปแบบใหม่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 8 มิติ 1. การช่วยหาช่องทางการสร้างรายได้ในองค์กรทั้งในส่วนผู้จำหน่ายซึ่งใช้ Role Model เปลี่ยนบ้านเป็นร้านค้า ทั้งในส่วนซัพพลายเออร์ซึ่งต้องปรับปรุงสินค้าและหาสินค้าที่มีความต้องการในปัจจุบัน 2. การปรับตัวสู่การใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้น 3.การหารายได้ปัจจุบันจากลูกค้าในอนาคต 4. การออกแบบสินค้าใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 5. การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างช่องทางใหม่ๆ 6. การสร้างรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและขยายต่อไปยังลูกค้าใหม่ 7. การปรับสินค้าให้มีความรู้สึกปลอดภัยจากตัวสินค้าทั้งจากการพัฒนางานวิจัยและการดูแลสุขภาพโดยใช้ข้อมูลทางการแพทย์ 8. การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

“สร้างวินัยทางการเงิน”
ขณะที่ 🔴 ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานกรรมการ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ให้แง่คิดการดำเนินชีวิต ว่า วันนี้ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติอะไร ทุกคนต้องมีความพร้อมที่จะเผชิญ ด้วยความอดทน มีสติและทำปัจจุบันให้ดีที่สุด จากบทเรียนวิกฤตินี้ทำให้หลายคนต้องปรับตัวเองใหม่ ต้องสร้างวินัยทางการเงิน ดังนั้นควรมีเงินฉุกเฉินเก็บไว้ส่วนหนึ่งในกระเป๋าตัวเอง อย่างน้อย 3-6 เดือน เพราะหากเรานำเงินซื้อของที่ไม่มีค่า วันหนึ่งเมื่อไม่มีเงินเราอาจขายของที่จำเป็นออกไป เช่นกันเวลานี้หลายอาชีพหยุดชะงัก ดังนั้นเครื่องวัดสถานการณ์ทางการเงินของเราจะบ่งชี้ได้เลยว่า จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นานแค่ไหนในขณะที่เราไม่มีงานทำ

“สร้างอาชีพที่สองลดความเสี่ยงอนาคต”
🔶️ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) (SCM) กล่าวว่า การดำรงชีวิตต่อจากนี้ไปผู้คนเกิดมุมมองใหม่หันมาสนใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมากขึ้น การมองหารายได้สองทางเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต และอาชีพนั้นต้องลงทุนน้อยความเสี่ยงต่ำ อย่างเช่นธุรกิจเครือข่าย หรือหากใครที่ไม่ถนัดทำก็ใช้ความเชี่ยวชาญตนเองต่อยอดทางอาชีพที่ถนัด ทางด้านนักธุรกิจต้องสร้างความแตกต่างต้องมีความมั่นใจในการทำธุรกิจพัฒนาเรียนรู้ตัวเองทำงานรูปแบบใหม่ รวมถึงการสร้างอิทธิพลต่อลูกค้าผ่านความรู้ความสามารถของตนเอง เช่น การเป็นผู้รู้เรื่องสินค้าเพื่อนำไปสู่การบอกกล่าวเรื่องราวดีๆ ด้านสุขภาพ การสร้างโอกาสธุรกิจเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาทางการเงินของผู้มุ่งหวัง เป็นต้น

“สร้างผู้นำ /ยกระดับความเชื่อมั่นทางธุรกิจรอบด้าน”
ทิ้งท้ายที่ 🔰 ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด กล่าวว่าแนวทางฝ่าวิกฤติ คือการสร้างทีมเวิร์ก การปลุกพลังความเป็นผู้นำ (Leadership) ให้มองเห็นถึงความพร้อม การปรับตัวเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี สิ่งที่ไอยราได้ลงมือทำไปแล้วนั้น คือ การสื่อสารที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน ระบบ การปรับช่องทางการติดต่อสื่อสารให้สอดรับกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้คนภายในองค์กรมีความมั่นใจว่า ในวิกฤตินี้ ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ ภายใต้แรงสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทเอง ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมขายตรงต้องช่วยกันส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเพื่อยกระดับธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพในภาวะวิกฤติคนตกงาน กว่า 10 ล้านคนได้รู้จักขายตรงที่ดี สร้างอาชีพที่มั่นคงได้จริง

tpw