nulled wordpress themes wordpress nulled themes

เอไอเอ ประเทศไทย ขานรับความสำเร็จของโครงการ ‘Digital Face to Face’ รูปแบบใหม่ของการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดิจิทัล

ถูกเปิดอ่าน 144 ครั้ง

เอไอเอ ประเทศไทย ขานรับความสำเร็จของโครงการ ‘Digital Face to Face’ รูปแบบใหม่ของการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดิจิทัล

กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่ นายฉลองชัย มาเสถียรวงศ์ ซึ่งเป็นลูกค้ารายแรกของเอไอเอ ประเทศไทย ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ‘เอไอเอ ซีไอ ซุปเปอร์แคร์ (AIA CI SuperCare)’ ผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง ผ่านการนำเสนอขายรูปแบบใหม่ ‘Digital Face to Face’ ถือเป็นความสำเร็จของเอไอเอ ประเทศไทย รวมไปถึงตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ที่ได้ดูแลและมอบความคุ้มครองให้แก่ลูกค้า แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

อย่างไรก็ดี การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดิจิทัล หรือ Digital Face to Face นั้น เป็นรูปแบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพียงใช้ไฟล์เสียงสนทนาระหว่างการนำเสนอขายแนบเป็นหลักฐานในการยืนยันการตกลงการทำประกันภัยได้ทันที โดยลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องพบเจอกัน ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดและการติดโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยึดมั่นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมยืนหยัดอยู่เคียงข้างคนไทย และสนับสนุนให้คนไทยมีความคุ้มครองที่เพียงพอ อีกทั้งไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

tpw