nulled wordpress themes wordpress nulled themes

จับพฤติกรรม New Normal Lifestyle ผ่านแนวคิด “ดร.สมชาย หัชลีฬหา”

ถูกเปิดอ่าน 457 ครั้ง

New Normal “ความปกติใหม่” เป็นศัพท์ใหม่ ที่เกิดจากเหตุการณ์ Covid-19 ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวัน และกำลังสร้างภาพใหม่ไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ได้เข้าละลายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งผู้บริโภคและการดำเนินธุรกิจต่อจากนี้

ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด J&C ภายใต้การนำของบอสใหญ่ “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) กล่าวย้ำชัดเสมอว่า “ทุกๆ วิกฤติย่อมมีโอกาสหากใช้เครื่องมือและนวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้” เฉกเช่นการทำธุรกิจ J&C ท่ามกลางวิกฤติ Covid-19 ซึ่งยังคงเติบโตดี แม้ว่ายังทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from Home) ให้สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องชนิดที่เรียกว่า “กักตัวแต่ไม่กักรายได้” แม้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไป

ดร.สมชาย กล่าวว่า ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสดีๆ แฝงอยู่เสมอ เพียงแต่ต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปรับธุรกิจให้เข้ากับ New Normal Lifestyle ให้เป็นเรื่องปกติใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่จะก้าวผ่านได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเรายอมรับหรือปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้หรือไม่ ทั้งในเรื่องของ ประการแรก 1.การดูแลสุขภาพ 2.การดำเนินใช้ชีวิตที่ต้องปรับตัวเองใหม่ และ 3. การประกอบอาชีพ

New Normal ไม่ได้พูดถึงเรื่องเดิมๆแต่จะทำให้เห็นว่าวันนี้สังคมแบบใหม่ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบเดิมหายไปพฤติกรรมการไม่ใช้เงิน หรือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป มีความต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สูงมากขึ้น เพราะจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้น ปรุงอาหารกินเอง ส่วนการประกอบอาชีพ คนก็จะเริ่มมองหาอาชีพที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์พฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย เพื่อสร้างรายได้”

🔶️ 5 New Normal สิ่งที่จะเกิดขึ้น
1.New Trust & Touchless การสัมผัสแบบใหม่ ที่เน้นมองจอมากกว่าการสัมผัสตัวกัน 2. New Money การใช้เงินดิจิทัลมากขึ้น มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้และปรับตัวใหม่ทัน  3.New Sharing ที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไป เช่น ปรับรูปแบบบ้านเป็นออฟฟิศ หรือร้านค้า สร้างสังคมขนาดย่อม สร้างความรู้สึก ปรับพฤติกรรมนิสัยใหม่อยู่ติดบ้าน ทำให้ต้องปรับบ้านเป็นแหล่งผลิตเงิน  4. New Social เกิดการแสวงหา สังคมแบบใหม่ที่คุ้นเคยและมีความปลอดภัย ยั่งยืนมากขึ้น  5.New Brand การมุ่งสร้างแบรนด์ทำสิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์อย่างชัดเจน

New Normal MLM ที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจขายตรง หากบริษัทหรือคนขายตรง ยังไม่ปรับตัวก็ยากที่จะเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างประสบการณ์ออนไลน์ หากยังไม่พัฒนาตัวเองยากที่จะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามา ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการปรับตัว

“ใครที่ไม่สนใจยังตั้งเป้าการสร้างความรับรู้แบรนด์แบบออฟไลน์เดิมๆ ต้องเห็นหน้าก็จะทำงานเหนื่อยมากขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อทำไปนานๆโดยไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิด แนวทางการทำงานในรูปแบบสมัยใหม่ ก็จะเกิดผลกระทบตามมา เพราะคนเราทุกคนมี “ตัวเงินจำกัด” หรือหากขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่ได้มีเงินทุนสำรองชีวิตก็จะลำบากอย่างมาก”

tpw