nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสแอบแฝงอยู่เสมอถ้าหากใจเราสู้ไม่ถอย “4ไล้ฟ์ ประเทศไทย” อัดฉีดเงินรางวัลกับโปรแกรมบิวเดอร์โบนัสบูสท์

ถูกเปิดอ่าน 308 ครั้ง

“4ไล้ฟ์ ประเทศไทย” เดินเกมส์รุกช่วงโควิด อัดฉีดเงินรางวัลเพิ่มกับโปรแกรมบิวเดอร์โบนัสบูสท์ให้แก่สมาชิก มั่นใจกระตุ้นสมาชิกขยายธุรกิจเพิ่ม พร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัว 4ไล้ฟ์ ไทยแลนด์

นิติพงศ์ ศิวพรเสถียร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจยุคนิวนอร์มอลภายหลังสถานการ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น พบว่าประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง บางคนตกงาน บางคนรายได้ลดลง บางคนต้องปิดกิจการ แต่กลับกัน บริษัท 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) กลับมีทิศทางของธุรกิจเป็นบวก มีสินค้าที่เป็นเทรนด์โลก ทุกวันนี้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มภูมิคุ้มกัน จะทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆ ในอนาคตที่อาจมีมาอีก สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มไหนหรือวัยใด แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องหันมาใส่ใจเตรียมพร้อมกับยุคใหม่ที่โลกเปลี่ยนไป ตรงจุดนี้ทำให้เรามองตลาดใหญ่มาก เพราะเห็นบริบทที่เป็นอยู่ และโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เราไม่รอช้าเดินหน้าสนับสนุนสมาชิกให้สำเร็จได้ง่ายขึ้น ด้วยตัวช่วยเพิ่มรายได้ ซึ่งต้องดีกว่าและมากกว่าเดิม ทำให้เราพิจารณาอัดฉีดเงินรางวัลเพิ่มเติมให้แก่สมาชิกในโปรแกรม “บิวเดอร์โบนัสบูสท์” ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

โปรแกรมนี้ ถือเป็นหนึ่งกลยุทธ์ Incentive ในรูปแบบโบนัสพิเศษที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกและต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ธุรกิจ นิติพงศ์ ศิวพรเสถียร กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราออกแบบโปรแกรมต่างๆ ผ่านชุดความคิดให้ง่ายต่อการทำและรับรายได้จริงจากเรา 4ไล้ฟ์”

tpw