nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ยูซานาปันน้ำใจสู่ชุมชน… USANA World Service Week 2020 

ถูกเปิดอ่าน 223 ครั้ง

กิจกรรมตอบแทนคืนสู่สังคมปีนี้ ของครอบครัวสุขภาพดีที่สุดในโลกมาร่วมมอบกล่องยังชีพยูซานา ให้กับชุมชนหลังวัดหัวลำโพงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดด้วยกันพร้อมกับทีมผู้บริหาร พนักงานยูซานา และ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่มาร่วมกิจกรรมกับอีกครั้ง โดยกล่องยังชีพยูซานา ทั้ง 100 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับใช้สอยในครัวเรือนได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์

tpw