nulled wordpress themes wordpress nulled themes

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย มอบหน้ากากอนามัย N95 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ถูกเปิดอ่าน 169 ครั้ง

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย มอบหน้ากากอนามัย N95 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ชญานิษฐ์ หงสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,050 ชิ้น พร้อมน้ำดื่มจำนวน 480 ขวด แก่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี และ สถานีตำรวจนครบาลบางรัก โดยมี พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี และ พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรัก เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามวิสัยทัศน์ ‘Foster a Sustainable Future – ร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืน’

tpw