nulled wordpress themes wordpress nulled themes

โพธาลัย เวลเนส แอนด์ ลองเจวิตี้ เปิดแล้ว นวดไทย แบบนิว นอร์มัล

ถูกเปิดอ่าน 207 ครั้ง

เปิดแล้ว โพธาลัย เวลเนส แอนด์ ลองเจวิตี้ ขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์มิติใหม่ “นวดไทย แบบนิว นอร์มัล” การนวดเพื่อสุขภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบโพธาลัย อาทิ นวดไทยเพื่อสุขภาพ, นวดแขน บ่าไหล่ คอ, นวดเอว ช่วงขาท่อนบนถึงปลายเท้า, นวดฝ่าเท้า, นวดยืดเหยียดร่างกาย และ นวดกระชับผิวกาย เป็นต้น ณ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค โซนโพธาลัย กอล์ฟ ปาร์ค ชั้น 2

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพอนามัย เพื่อให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความมั่นใจ ในมาตรการด้านความสะอาดและความปลอดภัยตามข้อกำหนดของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการด้านการเข้ารับบริการของลูกค้า ดังนี้
⏳ กรุณาสำรองเวลาก่อนเข้ารับบริการ 1 วัน เพื่อลดความแออัดภายในพื้นที่
⏳ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับบริการ
⏳ ลงทะเบียนเข้า-ออก เผื่อกรณีตรวจสอบประวัติผู้เข้ารับบริการ
⏳ เข้ารับบริการได้ไม่เกิน 6 ท่าน จำกัดเวลาท่านละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
⏳ ขอความร่วมมือทุกท่านใส่หน้ากากอนามัย ขณะเข้ารับบริการ
⏳ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับบริการด้านใน
⏳ แนะนำการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
⏳ ท่านวดแต่ละเมนูจะถูกปรับตามความเหมาะสม

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 508 5111 หรือ 089 116 6844
www.plp.co.th

tpw