nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ตายทั้งเป็น❗ สถิติร้องเรียน “แชร์ลูกโซ่” ปี 2557-ปัจจุบัน กว่า 1,200 คดีความ เหยื่อกว่า 3.8 หมื่นคน รวมเงินสูญเสีย 3.9 แสนล้าน

ถูกเปิดอ่าน 354 ครั้ง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือเร่งแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่และการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังพบผู้เสียหายกว่า 38,800 คน รวมมูลค่า 390,000 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและบูรณาการเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี เกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี สำนักงาน กลต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน ปปง. กระทรวงวัฒนธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น เข้าร่วมประชุม และมี ขวัญรวี ศรีสงวน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกัน กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานสถิติการร้องเรียนผู้เสียหาย และมูลค่าความเสียหายจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น และความคืบหน้าเกี่ยวกับการยกร่างคำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดการฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่
สถิติการร้องเรียนผู้เสียหาย และ มูลค่าความเสียหายจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน มีเรื่องมากกว่า 1,290 เรื่อง จำนวนผู้เสียหายกว่า 38,800 คน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 3 แสน 9 หมื่นล้านบาท
นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาและติดตามความคืบหน้ากรณี กานต์ฤกษ์ใหญ่ ชักชวนร่วมลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก และส่งสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ กรณีการชักชวนครูเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ 1% ต่อปี กรณีแชร์  EID กรณีแชร์  FOIN และกรณีแชร์  FINGO เป็นต้น

tpw