nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“เจอเนสส์ คิดส์” ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าอนามัยและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ป้องกัน Covid-19 ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถูกเปิดอ่าน 338 ครั้ง

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย อลิศรา แซ่เตีย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พร้อมตัวแทนพนักงาน ภายใต้ โครงการเจอเนสส์ คิดส์ (Jeunesse Kids™) ได้เพิ่มโอกาสในการแบ่งปันเพื่อส่งต่อให้โครงการ Health Kits ป้องกัน Covid-19 ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าอนามัยและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกัน Covid-19 มูลค่ารวม 4,020,000 บาท ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กและเยาวชนที่อาศัยเขตภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีให้กับเยาวชน ตามพันธกิจของโครงการที่ว่า One Heart One Hope One Mission เราจะร่วมเปลี่ยนชีวิตของผู้เยาว์ที่ด้อยโอกาสให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้

tpw