nulled wordpress themes wordpress nulled themes

เชิญเที่ยวตลาดท่องเที่ยวชุมชนนครปฐม ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

ถูกเปิดอ่าน 310 ครั้ง

เชิญเที่ยวตลาดท่องเที่ยวชุมชนนครปฐม 14-15 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผัก ผลไม้ OTOP มาร่วมออกบูธ และการแสดงชุมชนบนเวที และศิลปินนักร้องในงาน

จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพตลาดท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้สามารถมีช่องทางการจัดกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยกิจกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะมีซุ้มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาร่วมออกงานกว่า 50 ร้าน มีทั้งผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นของแต่ละชุมชนที่คัดเลือกมาให้กับผู้มาเที่ยวชมงานได้อุดหนุน เป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกัน

สำหรับในงานยังมีการแสดงพื้นบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ และศิลปินนักร้องให้ความบันเทิง รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นระยะ และกิจกรรมการสาธิตการให้บริการโต๊ะจีน Social Distancing เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งนครปฐมมีผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนกว่าหลายร้อยราย ซึ่งต่างก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ผู้ร่วมงานจะได้เห็นถึงการให้บริการโต๊ะจีนที่มีความปลอดภัย เป็นไปตามยุค New Normal เกิดความมั่นใจในการใช้บริการโต๊ะจีนในการจัดงานต่างๆ ต่อไป ท่านจะได้เห็นเมนูอาหารโต๊ะจีนที่มีชื่อเสียงของนครปฐมที่มีชื่อเสียงมายาวนาน

ท่านที่มาลงทะเบียนร่วมงานจะได้รับกระเป่าใส่ของเป็นที่ระลึก ซึ่งมีจำนวนจำกัด และสำหรับท่านที่แต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดพื้นบ้านที่โดนตาแมว (มอง) จะมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วย จึงขอเชิญท่านมาร่วมงานตลาดท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา โดยจะมีพิธีเปิดตลาดในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หรือผู้แทน จึงขอเชิญชวนมา ณ ที่นี้

tpw