nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สรุปคดีแชร์ลูกโซ่ ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 5 คดี ความเสียหายรวม 478 ล้านบาท

ถูกเปิดอ่าน 640 ครั้ง

1.คดีแชร์แม่มณี มูลค่าความเสียหาย 20,000,000 บาท จำนวนผู้เสียหาย 2,550 คน

2. คดีหลอกให้ลงทุนธุรกิจสปอร์ตอาร์บิตทราจ ผู้เสียหาย 100 คนมูลค่าความเสียหายประมาณ 150,000,000 บาท

3. หลอกให้ลงทุนโครงการของ บริษัทพาวเวอร์ คอนเน็คชั่น ดี จำกัด มูลค่าความเสียหาย 100,000,000 บาท ผู้เสียหาย 80 คน

4.กรณีบริษัท หลอกให้ลงทุนปลูกไม้กฤษณา เพื่อผลิตเอาน้ำมัน มูลค่าความเสียหาย 108,000,000 บาท ผู้เสียหาย 70 คน

5.หลอกให้ลงทุนในหุ้นบลูชิพโดยใช้ระบบ AI Trade อ้างว่าจะจ่ายผลตอบแทนรายเดือนเดือนละ 16% มูลค่าความเสียหาย 100 ล้านบาท ผู้เสียหาย 200 คน

tpw