nulled wordpress themes wordpress nulled themes

วิริยะประกันภัย จัดอบรม “ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง”

ถูกเปิดอ่าน 124 ครั้ง

นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ให้กับสมาชิกชมรมตัวแทน ภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพร้อมวางแผนการส่งเสริมการขายในการกระตุ้นยอดขาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

tpw