nulled wordpress themes wordpress nulled themes

รพ.รวมชัยประชารักษ์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพคัดกรองตาต้อกระจก

ถูกเปิดอ่าน 267 ครั้ง

ทางโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพคัดกรองตาต้อกระจก เพื่อการแก้ไขปัญหาทางสายตาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดอุทัยธานี โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 -12.00 น. เปิดบริการให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน ทุกสิทธ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
พิเศษ สำหรับผู้เข้าตรวจสุขภาพทุกท่านที่ลงทะเบียนตรวจ จะได้รับถุงลดโลกร้อน โดยเพียงเตรียมบัตรประชาชนใบเดียว ใช้สิทธ์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับรายการตรวจมีดังนี้ ตรวจคัดกรองตา ต้อกระจก ตรวจความดันโลหิต และตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น และสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเรื่องตาต้อกระจก ทางรพ.จะออกบัตรนัด มีบริการรถรับ-ส่งฟรี โดยผู้ที่มีสิทธิ์ข้าราชการและครอบครัวข้าราชการ อาทิ คู่สมรส ข้าราขการ บิดา มารดาข้าราชการ ท่านสามารถใช้บัตรประขาชนใบเดียว ทำการรักษา โดยไม่ต้องจ่ายเงิน และสำหรับผู้ ไม่มี สิทธิ์ข้าราชการ สามารถรับการรักษาราคาแพ็คเกจเหมาจ่าย ตาต้อกระจก เลนส์แข็ง ข้างละ 10,000 บาท เลนส์นิ่ม ข้างละ 21,000 บาท
ท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณภรพิวรรณ โทร 06-1673-7508 คุณณัฐยา โทร 086-393-3289หรือ 097-160-6556

tpw