nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ดร.ฐัช CEO เนื้อหอม

ถูกเปิดอ่าน 489 ครั้ง

#Gossip 💋

ดร.ฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารของ J&C ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เก่งแบบหาตัวจับยาก จนเนื้อหอมได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และกระทรวงต่างๆ แบบไม่ขาดสาย

ล่าสุดกระทรวงส่งเสริมการส่งออก ก็ได้เรียนเชิญให้ไปเป็นวิทยากรเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start Up ภูมิภาคเหนือ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 – 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง ดร.ฐัช ก็ได้เข้าร่วมพูดคุยถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยดิจิทัล เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นมาอย่างมั่นคง เรียกได้ว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การบริหารในยุคดิจิทัลได้อย่างน่าชื่นชม และเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ต่อไป

tpw