nulled wordpress themes wordpress nulled themes

เจนเนอราลี่ เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกทั่วโลก โตสวนกระแส

ถูกเปิดอ่าน 168 ครั้ง

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกฝ่าวิกฤตโควิด เติบโตกว่าปีก่อน โดยเฉพาะประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และในฝั่งประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ (APE) เติบโตร้อยละ 15 ขณะที่เจนเนอราลี่ กรุ๊ป มีรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 2,700 ล้านยูโร คิดเป็นผลกำไรสุทธิ 1,032 ล้านยูโร ยืนยันสถานะเงินทุนยังแข็งแกร่งสวนกระแสโควิด-19 พร้อมเดินหน้าลุยทำตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

สำหรับผลประกอบการของเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยภาพรวมด้านการประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ เติบโตคิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งมีปัจจัยหนุนจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ที่เป็นช่องทางหลักในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ยูนิตลิงค์ และจากพันธมิตรใหม่ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มช่องทางการขายและขยายฐานลูกค้าของเจนเนอราลี่ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เจนเนอราลี่เพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่องทางไดเรค มาร์เกตติ้ง (DM) ที่มีการปรับกลยุทธ์ในการขายผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางตัวแทนได้รับผลกระทบบ้างในช่วงล็อคดาวน์ แต่มีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายล็อคดาวน์ลง
ด้านการประกันวินาศภัย มีอัตราการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 1 โดยตลาดประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (A&H) มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้คนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงการประกันคุ้มครองสุขภาพมากขึ้น โดยในส่วนของการขายผ่านช่องทางไดเรค มาร์เก็ตติ้ง (DM) เติบโตจากปีก่อนถึงร้อยละ 26 จากการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้ง รวมถึงการมีพันธมิตรใหม่อย่างศรีสวัสดิ์ ที่สามารถทำผลงานได้ดีมากกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563
ด้านผลประกอบการโดยรวม ของเจนเนอราลี่ กรุ๊ป ในช่วงเดือนมกราคม- มิถุนายน 2563  สามารถทำรายได้จากผลดำเนินการทั้งสิ้น 2,700 ล้านยูโร จากการเติบโตของธุรกิจด้านประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ ธุรกิจโฮลดิ้ง และธุรกิจอื่นๆ มีจำนวนตัวเลขยอดรวมเบี้ยประกันภัยรับรวมสูงถึง 36,500 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 1.2% ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต (+1.3%) และธุรกิจประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด(+0.9%) มีเงินสุทธิในส่วนธุรกิจประกันชีวิต และมีกระแสเงินลงทุนไหลเข้าของธุรกิจประกันชีวิตสูงถึง 7,000 ล้านยูโร มีผลกำไรสุทธิหลังปรับปรุง 1,032 ล้านยูโรและเงินสำรองสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นที่ 372 พันล้านยูโร ขณะเดียวกันเจนเนอราลี่มุ่งพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยการขับเคลื่อนกลยุทธ์ “เจนเนอราลี่ 2021” ได้แก่การเร่งพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของธุรกิจและโครงสร้างการดำเนินงาน ให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

tpw