nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ทีเอ็มบี ปล่อยหมัดเด็ด “เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 ซีไอ พลัส” ตอบโจทย์สร้างหลักประกันสูงให้ครอบครัว

ถูกเปิดอ่าน 161 ครั้ง

ทีเอ็มบี ตอกย้ำแนวทางการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย แนะนำแผนประกันชีวิตตัวช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ครอบครัว ด้วย “เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10”
โดดเด่นด้วยความคุ้มครองสูง ครอบคลุมทั้งชีวิต และอุบัติเหตุ เบี้ยประกันไม่สูญเปล่า คัดสรรมาให้เลือก 3 แผนตามความต้องการ โดยเน้นชูแผนประกันแบบ ซีไอ พลัส ที่มอบเบ็ดเสร็จครบทุกความคุ้มครองทั้งชีวิต อุบัติเหตุ จนถึงโรคร้ายแรง ตอบโจทย์ตรงจุดทุกความต้องการให้ลูกค้ามั่นใจกับการวางแผนสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวในระยะยาว

นายชวมนต์  วินิจตรงจิตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีไม่หยุดนิ่งที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงจุดทุกความต้องการของลูกค้าพร้อมบริการที่เหนือความคาดหมาย รวมถึงปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุมมองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในยุค New Normal จากผลกระทบของโรคโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนอนาคต เพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งแผนประกันชีวิตเพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 (Pay Light High Protect 20/10) จะช่วยให้ลูกค้าอุ่นใจมากกว่า ด้วยจุดเด่น คุ้มครองหนัก รับความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 999 ล้านบาท นาน 20 ปี (ความคุ้มครองการเสียชีวิตเป็นไปตามทุนประกัน) ชำระเบี้ยคงที่เพียง 10 ปี พร้อมความสบายใจว่าเบี้ยประกันไม่สูญเปล่า รับเบี้ยประกันคืนทั้งหมดเมื่ออยู่ครบสัญญา คุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และรับเพิ่มเป็น 3 เท่าหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณภัย พิเศษ สำหรับเพย์ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 ซีไอ พลัส เพิ่มความคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง รับเงินก้อนสำหรับรักษาตัวทันทีที่ตรวจพบ และคืนเงินและเบี้ยประกันโรคร้ายทั้งหมด เมื่อลูกค้าอยู่ครบสัญญาและไม่เคยมีการเรียกร้องผลประโยชน์โรคร้ายแรงระยะรุนแรง เพื่อให้ลูกค้าใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจมากขึ้น

แผนประกันชีวิต เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 ตอบโจทย์จบทุกความต้องการ ด้วยแผนประกันที่คัดสรรมาให้เลือกถึง 3 แผนดังนี้ แผนที่ 1. เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 มาตรฐาน คุ้มครองชีวิตสูง พร้อมรับเพิ่มเป็น 2 เท่าหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และคืนเงินค่าเบี้ยประกันที่ชำระมา เมื่ออยู่ครบสัญญา แผนที่ 2. เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 ซีไอ คุ้มครองอุบัติเหตุ พร้อมเพิ่มเติมความคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง และคืนเงินค่าเบี้ยประกันของความคุ้มครองหลักที่ชำระมา เมื่ออยู่ครบสัญญา และแผนที่ 3. เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10
ซีไอ พลัส คุ้มครองทั้งชีวิต อุบัติเหตุ และ 50 โรคร้ายแรง พร้อมคืนเงินค่าเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมด ทั้งค่าเบี้ยประกันของความคุ้มครองหลักและเบี้ยประกันโรคร้าย เมื่อลูกค้าอยู่ครบสัญญาและไม่เคยมีการเรียกร้องผลประโยชน์โรคร้ายแรงระยะรุนแรง ทำให้เบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า ถือเป็นฟีเจอร์เด่นกับการประกันโรคร้ายที่คิดมาตอบโจทย์ความต้องการสำหรับคนอยากวางแผนการเงินให้ครอบครัว เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในระยะยาว

tpw