nulled wordpress themes wordpress nulled themes

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล ผนึกกำลัง ปตท. ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

ถูกเปิดอ่าน 364 ครั้ง

เมื่อเร็วๆ นี้  อัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล (ที่ 2 จากขวา) ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล (ขวา) วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) และ อรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม ปตท. (ซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่าง บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (เครือโรงพยาบาลพญาไท – เครือโรงพยาบาลเปาโล) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ผ่านโครงการนำร่องที่จะผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ “วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลส” (Bio-Cellulose for Wound Dressing) และร่วมแสวงหาโอกาสในการพัฒนางานวิจัย วางรากฐานและสร้างต้นแบบนวัตกรรมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไทย ให้มีศักยภาพการแข่งขันเทียบเท่าระดับสากล สอดรับกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

tpw