nulled wordpress themes wordpress nulled themes

J&C จัดโครงการรวมพลังสู้วิกฤติโควิด-19 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ถูกเปิดอ่าน 125 ครั้ง

บิ๊กขายตรงโมเดิร์นเทรด จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) นำโดย ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคในโครงการรวมพลังสู้วิกฤติโควิด-19 สู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มุมีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบผลิตภัณฑ์ ฮัทช์ ไร้ซ์ ข้าวหอมปทุมคัดพิเศษ 100% จำนวน 100 กระสอบแบ่งเป็น 5 กิโลกรัมต่อกระสอบรวม 500 กิโลกรัม เป็นเงินกว่า 23,000 บาท เพื่อเป็นอีกพลังในการช่วยเหลือและช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากจนกว่าวิกฤติการณ์ในครั้งนี้จะผ่านพ้นไปและกลับคืนสู่ภาวะปกติอีกครั้ง

tpw